Predstavnica FUCZ u Skoplju uspješno završila Međunarodni kurs za odgovor na radiološke bezbjednosne incidente

Neke od tema o kojima je bilo govora na ovom kursu su vrste zaštite radioaktivnih izvora, koje su mogućnosti da se zloupotreba spriječi, a otuđenja i sabotaže otežaju i uspore. Učesnici kursa upoznati su o procjeni efikasnosti odgovora, o riziku izlaganja zračenju, sigurnosnim mjerenjima, principima zaštite spasilaca, o opasnosti izotopa koji se mogu koristiti sa različitim instrumentima za raspršivanje, tipovima opreme za radijacijska mjerenja, koracima za uspostavljanje sigurne zone,  izradi ciljane mape i plana o akcijama, taktikama reagiranja te izradi šeme vremenskog okvira za odgovor, vježbama reakcije, testiranju brzine odgovora…

Predstavnica Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u Skoplju je od 11. do 14. jula 2017. godine učestvovala na Međunarodnom kursu za odgovor na radiološke bezbjednosne incidente (International Response Training Course).

Kurs je organizovao PNNL (Pacific Northwest National Laboratory) a realiziralo Odjeljenje za radiološku sigurnost (Office of radiological security – ORS) i Nacionalna uprava za sigurnost SAD (US Department of Energy), u saradnji sa Direkcijom za radijacionu sigurnost Makedonije a  sve s ciljem međunarodne pomoći partnerskim zemljama radi njihove adekvatne pripreme za odgovor na radiološke bezbjednosne incidente.

Na ovom kursu sudjelovalo je 27 predstavnika iz Makedonije i Bosne i Hercegovine. Pored predstavnice FUCZ, iz BiH je još bila i predstavnica Republičke uprave civilne zaštite (RUCZ), Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (DRARNS), Univerzitetsko-kliničkog centra iz Sarajeva (UKC), SIPE, Granične policije i policije Brčko distrikta BiH.

Neke od tema o kojima je bilo govora na ovom kursu su vrste zaštite radioaktivnih izvora, mogućnosti sprječavanja zloupotreba i usporavanje otuđenja i sabotaže. Učesnici kursa upoznati su o procjeni efikasnosti odgovora, o riziku izlaganja zračenju, sigurnosnim mjerenjima, principima zaštite spasilaca, o opasnosti izotopa koji se mogu koristiti sa različitim instrumentima za raspršivanje, tipovima opreme za radijacijska mjerenja, koracima za uspostavljanje sigurne zone,  izradi ciljane mape i plana o akcijama, taktikama reagiranja te izradi šeme vremenskog okvira za odgovor, vježbama reakcije, testiranju brzine odgovora…

Pored organizacije, stručnosti i opreme trenera koji su bili na visokom nivou, učesnici ovog kursa će stečena znanja i vještine moći, ako zatreba, primjenjivati u sredinama i organizacijama iz kojih su došli.