Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 07./08.05.2017. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save i dalje je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac, jutros u 07:00 sati, bio je 199,18 m.n.m..Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme, nivo je viši za 5 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 37,00 m3/s.

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna brigada grada grada Tuzla, imala je intervenciju na gašenju požara u kojem je gorio stambeni objekat-kuća, u naselju Moluhe.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinice Kantona Sarajevo u toku vikenda, imala je devet manjih tehničkih intervencija, i jednu veću noćas 08.05.2017.godine, u 02:35 sati, na gašenju dijela krova, na privatnoj kući u ul. Faletići  br. 228., Općina Stari Grad. U gašenju požara učestvovala su tri vatrogasna vozila i devet vatrogasaca. Požar je lokalizovan u 03:44 sata, a ugašen je jutros u 06:18 sati. U požaru je pričinjena materijalna šteta, dok povrijeđenih lica nije bilo.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. U MZ-e Kruge, pokrenulo se klizište koje ugrožava tri stambena objekta, kuće. Odronom je oštećen i lokalni put Kruge – Like.

OŠTEĆENJE ELEKTIČNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. U općini Velika Kladuša je od 00:39 sati, zbog kvara, van napona dio 10 kV dalekovoda Vodovod.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Srednjobosanski kanton

Gornji Vakuf/Uskoplje. U gradu, na lokalitetu parka, pronađena je minobaacačka granata … 1 kom.. O pronalasku NUS-a obaviješteni su pripadnici ”A” Tima Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Sarajevo, primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a, i to:

  • u 16:40 sati, od strane Policijske stanice Ilijaš, da je u krugu željezare Ilijaš, pronađena jedna minobacačka granata, i
  • u 10:04 sati, od strane Policijske stanice Stari Grad, da se u njihovim prostorijama nalazi više komada ručnih bombi.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite koji će navedeni NUS-a ukloniti,  u toku današnjeg dana.

POSLJEDICE NEVREMENA – JAKI MRAZEVI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica. Dana 05.05.2017.godine, na području općine Jablanica, proglašeno stanje prirodne nesreće izazvano niskim temperaturama u vremenu od 22.04. do 24.04.2017.godine.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE