Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 08./09.05.2017. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save i dalje je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac, jutros u 07:00 sati, bio je 199,08 m.n.m..Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme, nivo je viši za 10 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2 m3/s.

POŽARI

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona Sarajevo u jutarnjim satima imali su intervenciju po dojavi dobijenoj u 07:15 sati, gdje su vršili  gašenje krova kuće u naselju Briješće, u ulici Orahovačka br.7. Prema dobijenim informacijama nema povrijeđenih osoba.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. Od strane policijske stanice Cazin, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je službenu zabilješku o pronalasku NUS-a u mjestu Majetići. Prilikom čišćenja pomoćnog objekta (garaže) pronađene su više ručnih bombi M57, koje se nalaze u PVC vrećici.

Tuzlanski kanton

„A“ tim za uklanjanje NUS-a obavljao je poslove na uklanjanju NUS-a na području općine Lukavac i Gračanica.

„B“ tim za deminiranje Orašje obavljao je poslove primopredaje terena na zadatku Duge njive-Seljublje, na području općine Kalesija.

„B“ tim za deminiranje Tuzla nastavio je proces deminiranja na zadatku Čelićka rijeka na području općine Čelić.

Kantonalni operativni centar primio je informaciju o pronalasku minobacačke granate na lokalitetu općine Banovići, u ulici Jezero. O pronalasku NUS-a obaviješteni su pripadnici ”A” Tima Tuzla i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

U toku jučerašnjeg dana obavljena je primopredaja deminiranog terena na zadatku Duge njive-Seljublje i to predstavnicima civilne vlasti općine Kalesija. Ukupna deminirana površina iznosila je 98.802 m2, a deminerske radove izvodili su „B“ timovi za deminiranje Orašje i Tuzla kao i Mašinski i POEK timovi civilne zaštite.

Srednjobosanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je tri informacije o pronalasku NUS-a, i to:

  • općina Travnik, na lokalitetu Bjelo Bućje – Đogatovići,
  • općina Vitez, na lokalitetu Stara Bila – Grgino polje. Radi se o ručnim bombama…..3 komada,
  • općina Novi Travnik, na lokalitetu Bistro. Radi se ručnoj bombi.

O pronalasku NUS-a obaviješteni su pripadnici ”A” Tima Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Od strane građanina pristigla je prijava o pronalasku NUS-a, u mjestu Zaimov do, mjesna zajednica Ilovača. Na lice mjesta izašao je „A“ tim koji je preuzeo jednu ručnu bombu.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Sarajevo, primio je informaciju o pronalasku dvije ručne bombe u naselju Sokolje, pored ceste u ulici Senada Čolića, općina Novi Grad. Informacija o pronalasku je prenesena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite, čiji pripadnici su odmah preuzeli navedena ubojna sredstva.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

– Nivo upozorenja meteoalarma je ŽUTO, za područje Bihaća, zbog obilnih kišnih padavina, gdje se očekuje količina padavina između 20 i 25 litara po m2.

– Nivo upozorenja meteoalarma je ŽUTO, za područja Mostara, zbog moguće grmljavine.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE