Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 03./04.03.2017.godine, do 10:00 sati

VODOSTAJI

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu, na području Posavskog kantona. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

  • Bosanski Brod ——————————-  431 cm (pripremno stanje), jučer 410 cm,
  • Bosanski Šamac —————————-  303 cm (normalno stanje), jučer 295 cm,
  • Orašje ——————————————  532 cm (normalno stanje), jučer 523 cm.

POŽARI

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Profesionalna vatrogasna jedinica Zenica imala je intervenciju u mjestu Janjići gdje je vršeno gašenje požara suhe trave i niskog rastinja. Požar ugašen.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica Žepče imala je 3 intervencije i to:

  • U mjestu Donja Golubinja, lokalitet Rakovica, intervencija na gašenju šumskog požara manje površine. Požar ugašen. Pričinjena materijalna šteta na šumskom fondu.
  • U mjestu Ljeskovica, intevencija na gašenju požara suhe trave.
  • U mjestu Vinište, intervencija na gašenju zapaljenog dimnjaka na stambenom objektu (kuća). Požar ugašen. Pričinjena manja materijala šteta na krovnoj konstrukciji. Povrijeđenih lica nije bilo.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica Visoko imala je intervenciju u mjestu Arnautovići, u blizici autoputa A1, na gašenju požara suhe trave. Požar ugašen.

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Profesionalna vatrogasna jedinica Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara na prizemlju kuće u naselju Turski Lukavac. Požar je lokalizovan i ugašen.

ercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. U protekla 24 sata, PVJ grada Mostara imala je jednu intervenciju, u periodu od 19:15 do 21:30 sati, gdje je na lokalitetu Svinjarini gašen požar na zapaljnoj travi.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Teritorijalna vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju u periodu od 18:55 do 19:55 sati, u mjestu Račić gdje je gašen požar na zapaljnoj travi. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu, Profesionalna vatrogasna jedinica Sarajevo imala je šest manjih  intervencija. Zapaljena trava i nisko rastinje gašeno je na pet lokacija, dok je na jednoj lokaciji gašeno zapaljeno smeće.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište je za sada stabilno. Vrše se aktivnosti na pripremi za rad pumpi za ispumpavanje vode iz akumuliranog jezera. Pumpno postrojenje se montira na pontonski most koji su za ove potrebe ustupile Oružane snage BiH.

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik.  U toku protekla 24 sata, općinskom operativnom centru prijavljeno je jedno klizište u MZ Potpeć, mjesto Cvjetkovići, gdje je ugrožen jedan stambeni objekat (kuća).

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Kanton Sarajevo

Općina Ilijaš. U izvještajnom periodu, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je jednu informaciju o pronalasku NUS-a i to: dana, 03.03.2017. godine, u 17:08 sati od PS Ilijaš informacija da je u naselju Salkanov Han pronađena jedna minobacačka granata. O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS ukloniti u narednom periodu.

Tuzlanski kanton

Dana, 03.03.2017. godine, Kantonalni operativni centar civilne zaštite Tuzlanskog kantona primio je informacije o pronalasku minsko eksplozivnih sredstva od strane općinske službe CZ Gračanica (pancirno zrno 90 mm, 1 kom.) i gradske službe CZ Tuzla (pirotehnička sredstva, petarde i sl.). O primljenim informacijama obavješteni su  pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Busovača. U protekla 24 sata, Kantonalni operativni centar SBK-a primio je informaciju od strane PS Busovača da se u njihovim prostorijama nalazi jedna ručna bomba i 100 kom municije. O primljenoj informaciji obavješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE