Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 25./26.02.2017.godine, do 10:00 sati

VODOSTAJI

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,40 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je viši za 23 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 48,6 m3/s.

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u blagom porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 08,00 sati:

–   Bosanski Brod ——————————-             231 (normalno stanje),

–   Bosanski Šamac —————————–            165 (normalno stanje),

–   Orašje ——————————————             360  (normalno stanje).

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj,  površinski kop Vrtlište

Uposlenici JP Autoceste F BiH zajedno sa ostalim ekipama na terenu u potpunosti su očistili autocestu od vode i mulja te su oba smjera, Zenica – Sarajevo i Sarajevo – Zenica, u funkciji. Takođe nakon uklonjene vode i mulja sa kolovoza na autoputu A-1 Kakanj-Zenica (oba smjera) i R-445 Kakanj-Zenica, saobraćaj se odvija usporeno. Na dionici u mjestu Donji Tičići gdje je aktivirano klizište, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 200 metara uz ograničenje brzine i privremenu  prometnu signalizaciju.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara  od 09:40 do 09:55 sati, u ul Hrvatske Mladeži gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin imala je jednu intervenciju na gašenju požara u mjestu Huremagići od 01:39 do 03:55 sati, gdje je došlo do požara na stambenom objektu. Povrijeđenih lica nije bilo, na objektu je pričinjena veća materijalna šteta. Požar su ugasila četiri vatrogasca sa dva vozila.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE