Pripadnici FUCZ na Bjelašnici uspješno izvelimetodsko-pokaznu vježbu spašavanja iz lavine

Cilj ovakvih vježbi je stručno osposobljavanje pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, sticanje praktičnih znanja i vještina, rukovanje opremom koja se koristi u ovakvim situacijama, prije svega, jačanje spremnosti pripadnika Civilne zaštite u brzom odgovoru te koordinacija svih učesnika.

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), sa partnerskim organizacijama, izveli su vježbu spašavanja na lokaciji Stinji do na Bjelašnici. Vježbi su prisustvovali i studenti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i tri instruktora GSS-a Kantona Sarajevo u ulozi moderatora.

Scenarij vježbe se zasnivao na pokretanju lavine koju su uzrokovali snowborderi sa informacijom da je zatrpan jedan border i sa tri različite metode potrage sa tri tima.

Prvi tim je nakon dolaska na lice mjesta izvršio obilježavanje lavinskog područja te je sa psima za potrage u lavinama pristupio pretraživanju. Nakon obilježavanja lavinskog područja vršeno je pretraživanje terena, a nakon pronalaska povrijeđenog bordera ukazana mu je prva pomoć te je transportovan do motornih sanki sa prikolicom koja su prevezla povrijeđenog do prve medicinske ustanove.

Drugi tim je izvršio sondiranje obilježenog terena i nakon određenog vremena pronašao unesrećenog gdje je prilikom otkopavanja medicinski tehničar (ili doktor) ustanovio smrt pa je od rukovodioca vježbe zatraženo da se obavijesti MUP. Obezbijeđeno je lice mjesta do dolaska pripadnika MUP-a i istražnog sudije koji je izvršio uviđaj.

Treći tim je izvršio sondiranje obilježenog terena i nakon određenog vremena pronašao unesrećenog. Nakon pažljivog otkopavanja pružena mu je prva pomoć te je transportnim sredstvom (lopatasta nosila i UT 2000) prebačen do prevoznog sredstva (motornih sanki)  kojim se povrijeđeni, zbog vremenskih uslova i visine snijega, transportovao do prve medicinske ustanove.

Cilj ovakvih vježbi je stručno osposobljavanje pripadnika FUCZ, sticanje praktičnih znanja i vještina, rukovanje opremom koja se koristi u ovakvim situacijama, prije svega, jačanje spremnosti pripadnika Civilne zaštite u brzom odgovoru te koordinacija svih učesnika.

Ovakve vrste nesreća obično se dešavaju u nepristupačnim predjelima, tako da treba znati kako vršiti evakuaciju i koja sredstva koristiti.