Potpisan Sporazum između Federalne uprave civilne zaštite i Norveške narodne pomoći

Potpisan Sporazum između Federalne uprave civilne zaštite i Norveške narodne pomoći

Strane u Sporazumu, u skladu sa svojim nadležnostima, između ostalog, ostvarivat će saradnju u pružanju operativne tehničke pomoći u izboru i realizaciji deminerskih zadataka, uklanjanju i uništavanju mina, ustupanju poligona (otvorenih i zatvorenih) i terena za obuku, obuci i testiranju POEK timova, zajedničkom sudjelovanju u operacijama „Brzi odgovor“, ustupanju kapaciteta za skladištenje eksplozivnih materija, obuci za protivminsko djelovanje (PMD), provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, itd.

Sporazum su potpisali direktor FUCZ Fahrudin Solak, a za NPA, Regionalni direktor za jugoistočnu Evropu, Darvin Lisica.

Planiranje i koordinacija saradnje u realizaciji Sporazuma, strane u ovom Sporazumu će obezbijediti preko koordinatora, odnosno tijela za saradnju koje će se sastajati po potrebi.

Sporazum se zaključuje na neodređeno vrijeme, a stupa na snagu danom potpisivanja.

{loadposition 2016-02-02}