Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 10./11.05.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton 10

Općina Livno. Vatrogasno društvo Livno  imalo je intervenciju na gašenju požara u mjestu Zagoričani, gdje je gorio  pomoćni objekat. U požaru je izgorio objekat i 200 bala sijena.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Tuzla imala je intervencije na gašenju požara i to: niskog rastinja u naselju Trnovac, te manjeg požara u stanu u naselju Paša Bunar. Požari su lokalizovani i ugašeni.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite dobio je informaciju od Policijske stanice Mostar Jug, da je je u  Žitomisliću, u blizini puta M-17, pronađena nepoznata eksplozivna naprava i 450 komada  pješadijske municije.

O primljenoj informaciji obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je tri  informacije o pronalasku NUS-a i to:

– od strane Policijske stanice Ilijaš, da su u naselju Lješevo, zaseok Šehovići, pronađene dvije nagazne mine,

– od strane Općinske službe civilne zaštite Vogošća, da je na lokalitetu Kobilja Glava, iznad mezarja Orlić, pronađen nepoznati NUS,

– od strane Policijske stanice Novi Grad, da je u naselju Butila, kod ulaza u objekata KJKP Vodovod i kanalizacija, pronađeno 17 komada municije i jedan okvir od automatske puške.

O primljenim informacijama obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Kantonalni operativni centar civilne zaštite dobio je dvije informacije od strane Policijske stanice Bosanska Krupa o pronalasku NUS-a: u  mjestu Perna  pronađena je MB mina i u  mjestu Dolovi  pronađeno je pancirno zrno 76 mm.

O primljenoj informaciji obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjobosanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije  informacije o pronalasku NUS-a i to:

– općina Novi Travnik, lokalitet Trenica, pronađen nepoznati NUS,

– općina Vitez, lokalitet Sadovače, pronađena tri tromblona.

O primljenim informacijama obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

„A“ tim za uklanjanje NUS-a je obavljao poslove na uklanjanju NUS-a na području općine Lukavac.

“B“ tim za deminiranje Tuzla nastavio je proces deminiranja na zadatku „Čelićka rijeka“ na području općine Čelić

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE