Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 01./02.04.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. U protekla 24 sata VJ Konjic gasila je slijedeće požare:

 • od 11:19 do 14:00 sati, u mjestu Zibale gašen je požar šume i niskog rastinja,
 • od 11:20 do 12:20 sati, u mjestu Zaslivlje, gašen je požar trave i niskog rastinja,
 • od 14:00 do 15:00 sati, u mjestu Kanjina, gašen je požar niskog rastinja,
 • od 14:45 do 16:10 sati, u mjestu Hajduci, gašen je požar šume i niskog rastinja,
 • od 15:30 do 18:30 sati, u mjestu Pokojište, gašen je požar na travi, niskom rastinju i hrastovoj šumi, te
 • od 19:00 do 20:30 sati, u mjestu Dolovi, gašen je požar na borovoj šumi.

Požar kod Boračkog jezera, u mjestu Dabića kuće, od 14:42 sati, gori šuma i nisko rastinje. Pripadnici vatrogasne jedinice nisu u mogućnosti da interveniraju, jer je požar zahvatio minirano područje. Površina požarišta je oko 3 dunuma i ima tendenciju brzog širenja, jer puše jak vjetar. Za gašenje ovog požara upućen je zahtjev za angažman helikoptera OS BiH.

Grad Mostar. PVJ grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • od 10:10 do 11:00 sati, na Žovnici gdje je gašen zapaljeni otpad, te
 • od 12:45 do 14:05 sati, na Humu gdje je gašen požar niskog rastinja.

Općina Čapljina. PVJ Čapljina imala je pet intervencija na gašenju požara i to:

 • od 13:10 do 15:00 sati, na Domanovićima gašen je požar u kojem je gorjela šuma,
 • od 15:20 do 15:55 sati, na Bivoljem Brdu gašen je požar trave i niskog rastinja,
 • od 15:30 do 16:15 sati, u mjestu Klepci gašenje požara na zapuštenim njivama,
 • od 16:05 do 16:50 sati, u Čapljinskom polju gašen je požar u kojem je gorjela šikara, te
 • od 17:05 do 17:35 sati, u mjestu Klepci gašen je požar koji je zahvatio šikaru.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Dana, 01.04.2017. godine, došlo je do većeg požara na području iznad naselja Zupčići, lokalitet Samari. U požaru je gorjela šuma i nisko rastinje. Na gašenju požara angažovani su pripadnici PVJ Goražde, JP Bosansko-podrinjske šume, pripadnici civilne zaštite i lokalno stanovništvo. Požar je zahvatio nepristupačan teren koji je miniran pa je gašenje bilo otežano i ograničeno. Vatrogasci su na terenu bili do 23:00 sata, u aktivnom gašenju požara i zaštiti stambenih objekata. Stanje u toku noći 01./02.04.2017. godine je nadzirano, a PVJ Goražde oblazila je i pratila situaciju svaka dva sata. Stanje na požarištu jutros se značajno smirilo i umanjilo, a pripadnici PVJ općine Goražde i BPK šume će djelovati na lokalizovaciji preostalih aktivnih zona.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. VJ Bihać imala je intervenciju, u periodu od 19:30 do 20:35 sati, u Ulici Baranska, gdje je gorjela trava.

Općina Cazin. VJ Cazin imala je četiri intervencije i to:

 • od 11:15 do 12:27 sati, u mjestu Prkos gašen je požar niskog rastinja,
 • od 15:45 do 17:15 sati, u mjestu Prošići, gašen je požar na šumi,
 • od 20:15 do 22:15 sati, u mjestu Donja Krakača, gašen je požar niskog rastinja,
 • od 20:37 do 22:11 sati, u mjestu Tržačka Raštela, gašen je požar niskog rastinja.

Općina Sanski Most. VJ Sanski Most imala je tri intervencije na gašenju požara niskog rastinja i to:

 • od 12:35 do 13:45 sati, u mjestu Kamengrad,
 • od 15:27 do 17:45 sati, u mjestu Trnova, i
 • od 17:50 do 19:30 sati, u mjestu Sasina.

Općina Velika Kladuša. VJ Velika Kladuša imala je dvije intervencije i to:

 • od 15:28 do 18:40 sati, u mjestu Šabići, gašen je požar niskog rastinja,
 • od 18:48 do 21:00 sati, u mjestu Hadžinac gašen je požar na šumi.

Općina Bosanski Petrovac. VJ Bosanski Petrovac imala je intervenciju u periodu od 20:45 do 21:50 sati, na lokaciji Medeno polje gdje je gorjelo nisko rastinje.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. PVJ Tuzla imala je tri intervencije na gašenju požara niskog rastinja u naseljima: Dokanj (3 duluma), Dolovi (3 duluma) i G. Lipnica (0,5 duluma). Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Banovići. VJ Banovići imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja kojom prilikom je požar u naselju Treštenica zahvatio privatni stambeni objekat, i na gašenju požara niskog rastinja u naselju Borovac. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Gradačac. VJ Gradačac imala je četiri intervencije na gašenju požara, šuma i nisko rastinje u naseljima: Srnice-Prnjavor (5 duluma), Jasenica (10 duluma) i Lipnica (10 duluma) te nisko rastinje (2 duluma) u Gradačcu. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Kalesija. VJ Kalesija imala je jednu intervenciju na gašenju požara, nisko rastinje u naselju Paraći. Požar je lokalizovan i ugašen

Općina Lukavac. VJ Lukavac imala je tri intervencije na gašenju požara, nisko rastinje u naselju Sižje (13 duluma) i Delići (3 duluma). Požari su lokalizovani i ugašeni, dok je šumski požar u naselju Smoluća na površini oko 30 ha loklizovan.

Općina Srebrenik. PVJ Srebrenik imala je dvije intervencije na gašenju požara, nisko rastinje u naselju D. Srebrenik i u ul. Mehmeda Ibrahimovića u Srebreniku. Požari su loklizovani i ugašeni.

Općina Živinice. IVJ Đurđevik imala je četiri intervencije na gašenju požara, šuma u naselju Brnjice i dva puta u naselju Dubrave Donje te nisko rastinje na površini rudnika Đurđevik. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. VJ Zavidovići imala je intervenciju na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja na lokalitetu Vozuće. Opožarena je manja površina, požar ugašen.

Općina Tešanj. VJ Tešanj imala je dvije intervencije na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja na lokalitetima: Bukva i Križ. Požari ugašeni.

Općina Kakanj. VJ Kakanj imala je dvije intervencije i to: gašenje požara niskog rastinja, suhe trave i šume na lokaciji Kraljeva Sutjeska i požar dimnjaka na kući u naselju  Doboj. Požar ugašen manja materijalna šteta.

Općina Visoko. VJ Visoko imala je četiri intervencije i to u dva navrata požari niskog rastinja i borove šume na potezu od naselja Pertac do brda Visočica, požar otpadnog materijala u gradu i u naselju Luke požar na pomoćnom objektu, (baraka), pričinjena veća materijalna šteta. Požari ugašeni.

Općina Žepče. VJ Žepče imala je intervenciju na gašenju požara šume površine oko 20 dunuma na lokaciji Matijevića brdo. Požar ugašen.

Općina Olovo. VJ Olovo imala je dvije intervencije, u dva navrata, u naselju Solun požari niskog rastinja i suhe trave. Požari ugašeni.

Općina Vareš. VJ Vareš imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave na lokacijama: Vrankovci i u blizini sela Ostrvlje. Požari ugašeni.

Zapadno-hercegovački kanton

Općina Posušje. Dana, 01.04.2017. godine, u periodu od 19:10 do 21:30 sati, pripadnici vatrogasne jedinice Posušje gasili su požar otvorenog prostora na lokalitetu Zabila (Rakitno). Opožareno je do 2 hektara trave i niskog rastinja. Nije bilo veće materijalne štete. U intervenciji je sudjelovalo pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila. Po riječima vatrogasaca uzrok požara je neoprezno paljenje korova od strane mještana.

Općina Široki Brijeg. Dana, 01.04.2017. godine, oko 14:00 sati došlo je do požara na lokalitetu Dabil – G. Crnač. U požaru je gorjela šuma i nisko rastinje. Postojala je opasnost da vatra ugrozi privatne vikendice. Požar je stavljen pod kontrolu oko 18:00 sati, tako da obejkti nisu ugroženi. U gašenju požara učestvovalo je 20-tak mještana i vatrogasaca, a gašenje je bilo moguće samo s naprtnjačama.

Kanton 10.

Dana, 01.04.2017. godine na području Kantona evidentirana su tri požara otvorenog prostara u kojima gori trava i nisko rastinje i to:

 • od 16:30 sati, požar u općini Bosansko Grahovo,
 • od 16:30 sati, požar u općini Drvar, te
 • od 14:20 sati, požar u općini Livno.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinice Kantona Sarajevo je u izviještajnom periodu je imala 14 manjih intervencija i jednu veću intervenciju. Manje intervencije su 12 intervencija na gašenju niskog rastinja i dvije tehničke intervencije.

Općina Stari Grad. Dana 01.04.2017. godine, u 19:35 sati, informacija da gori dio krova kuće u ulici Mihrivode bb. Na teren su izašla dva vatrogasna vozila i devet vatrogasaca. Požar je lokalizovan u 19:49 sati, a likvidiran u 20:34 sata. Pričinjena je manja materijalna šteta.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Stanje na klizištu u naselju Malješ je stabilno, i dalje se izvode radovi na  izradi potpornog zida za zaštitu stambenih objekata.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na površinskom kopu Vrtlište je stabilno. Vodostaj akumulacije je u opadanju, pumpa je u funkciji i voda se ispumpava, a hidrotehnički objekat (tunel) nije više potopljen.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS 

Kanton Sarajevo

Općina Novi Grad. Kantonalni operativni centar civilne zaštite dobio je jednu informaciju o pronalasku NUS-a. Dana, 01.04.2017. godine, od strane građanina, informacija da se u ulici: Izeta Karšića nalazi više komada NUS-a. O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE