Povodom Međunarodnog dana borbe protiv mina, predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić posjetio FUCZ

Predsjedavajući Zvizdić je razgovarao sa direktorom FUCZ Fahrudinom Solakom i deminerima koji su ga upoznali o radu i problemima s kojima se susreću. Kazao je da je želio posjetiti FUCZ i razgovarati sa deminerima koji rade jedan od najopasnijih poslova na svijetu te da im pruži punu podšku u njihovom radu. Rekao je da treba iznaći način na koji BiH kao država može pomoći kako bi ubrzali procese i preostali dio teritorije BiH što prije očistili od mina i učinili sigurnom za stanovništvo.

Povodom 4. aprila, Međunarodnog dana borbe protiv mina, predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić jučer je posjetio Federalnu upravu civilne zaštite – Sektor za organizaciju deminiranja i UES (uništavanje eksplozivnih sredstava) u Azićima. Predsjedavajući Zvizdić je razgovarao sa direktorom Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudinom Solakom i deminerima koji su ga upoznali o radu i problemima s kojima se susreću.

U okviru posjete, predsjedavajućem Vijeća ministara BiH dr. Denisu Zvizdiću, prezentovane su aktivnosti i projekti FUCZ u oblasti deminiranja, posebno protivminskog djelovanja u FBiH, a prilikom obilaska Sektora za organizaciju deminiranja i UES FUCZ upoznat je sa kapacitetima s kojima raspolaže FUCZ.

Predsjedavajući Zvizdić je istakao da je želio posjetiti FUCZ i razgovarati sa deminerima koji rade jedan od najopasnijih poslova na svijetu te da im pruži punu podšku u njihovom radu. Rekao je da treba iznaći način na koji BiH kao država može pomoći kako bi ubrzali procese i preostali dio teritorije BiH što prije očistili od mina i učinili sigurnom za stanovništvo.

S obzirom na činjenicu da Bosna i Hercegovina spada u red zemalja sa najvećim stepenom zagađenja minama, život stanovnika je u stalnoj opasnosti a demineri FUCZ svakodnevno rade na čišćenju minskih polja i uklanjanju eksplozivnih sredstava.

Predsjedavajući Zvizdić je napomenuo da se ne radi samo o deminerskim timovima, već da FUCZ ima više timova za spašavanje i pomoć ljudima u svim vrstama prirodnih i drugih nesreća koje mogu zadesiti stanovništvo ili državu.

Fahrudin Solak, direktor FUCZ, naglasio je problem obnavljanja ljudskih resursa deminerskih i spasilačkih timova. FUCZ će i dalje nastaviti raditi na dobroj saradnji sa drugim institucijama unutar BiH na međunarodnim projektima koji se tiču zaštite i spašavanja.

Predsjedavajući Zvizdić poželio je uspješan rad u ovom opasnom i odgovornom poslu i dao punu podršku pripadnicima deminerskih i spasilačkih timova FUCZ.