Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 28./29.06.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica. Dana 28.06.2017.godine, helikopter OS BiH djelovao je  na požarištu na obroncima planine Čvrsnice, te je imao 21 izbačaj vode na opožarenu površinu.

Poslije sinošnjeg uspješnog djelovanja helikoptera OS BiH na požarištu planine Čvrsnice, požar je lokalizovan. Jutrašnjim  izviđanjem oko 06:30 sati,  primjećeno je da unutar opožarene površine  i dalje ima žarišta dima jer se  radi o borovim panjevima koji   još tinjaju, a kojima je nemoguće prići.

Zbog jakog vjetra te loših vrenemskih uslova, helikopter ne bi mogao imati zadovoljavajući učinak. Nakon sagledavanja stanja  i procjene situacije od strane Općinske službe civilne zaštite Jablanica znat će se potreba za daljim angažovanjem helikoptera OSBiH.

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je pet  intervencija na gašenju požara i to:

– od 12:31 do 12:50 sati, u Sjevernom logoru, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:53 do 16:45 sati, u Bačevićima, gdje gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:28 do 17:30 sati, na Buni, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:35 do 18.40 sati, na Žovnici, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:05 do 19:50 sati, na Buni, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je pet intervencije na gašenju požara i to:

– od 20:05 do 20:25 sati, u Tasovčićima, gdje je gorio biljni otpad,

– od 20:30 do 21:00 sati, u Višićima, gdje je gorjela trava i biljni otpad,

– od 12:25 do 12:45 sati, u Počitelju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:30 do 13:05 sati u Gabela Polju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 02:50 do04:35 sati u Svitavi, zbog spoja na dalekovodu, gorjela trava i visoko rastinje.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Sinoć od 20:30 do 23:30 sati, vatrogasna jedinica Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja u Ljutom Docu.

Kanton Sarajevo

Općina Novi Grad. Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo imala je veću intervenciju  na gašenju požara koji je izibio u garaži u kojoj se nalazio automobil, u ul. Adija Mulabegovića br. 5. U inetrvenciji su bila angažovana  dva vatrogasna vozila i šest vatrogasaca, koji su ugasili požar. Povrijeđenih lica nije bilo, a pričinjena je veća materijalna šteta.

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Dana 28.06.2017. godine, Vatrogasna jedinica  Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na manjoj površini u naselju Prokosovići u blizini benzinske pumpe. Požar je lokaliziran i ugašen.

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. Vatrogasna jedinica općine Vitez imala je intervenciju usljed  udara groma gdje je izbio požar na pomoćnom objektu (štala). Požar je ugašen.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Iz Policijske uprave Čapljina, primljena su dva zahtjev za preuzimanje NUS-a, a radi se o dvije ručne bombe koje se nalaze u skladištu, te jedan RBR 64 mm M80,  koji je pronađen u rijeci Neretvi, kod Šurmanaca.

Zahtjevi po prijemu proslijeđeni vođi Tima Mostar „A“ i Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. “B“ tim za deminiranje Tuzla nastavio je proces deminiranja na području općine Banovići.

Općina Kalesija. Nastavljen je proces deminiranja na zadatku Kalesija Grad-Olanovica. Radove na deminiranju izvode timovi za deminiranje Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Vitez. Na lokalitetu Bobaši prijavljen je pronalazak granate, o čemu je obavješten ”A” tim Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Općina Travnik. Prijavljen pronalazak ručne bombe, o čemu je obavješten ”A” tim Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OSTALO

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, zbog ekstremno visokoih temperatura izdao je Žuto upozorenje za veći dio BiH.

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE