Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 05./06.11.2017.godine, do 10:00 sati

SPAŠAVANJE IZ MINSKOG POLJA – BRZI ODGOVOR

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Dana, 05.11.2017. godine, u 13:50 sati, Kantonalni operativni centar civilne zaštite Kantona Sarajevo primio je informaciju od Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo da su se tri dječaka (u dobi između 11 i 13 godina) izgubila na lokalitetu Žunovnice, iznad sela Kasatići. Koordinator za NUS i deminiranje civilne zaštite Hadžići je na licu mjesta utvrdio da se radi o miniranoj i opasnoj zoni, zbog čega je o navedenom događaju odmah obavještena Federalna uprava civilne zašte. Brzom reakcijom pripadnika deminerskih timova Federalne uprave civilne zaštite spašena su tri dječaka, koja su iz znatiželje ušla stotinjak metara u obilježeno minsko polje, iznad sela Kasatići. U 15:45 sati, akcija spašavanja je uspješno završena i dječaci su vraćeni svojim kućama.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalana vatrogasna jedinica grada Mostara je u periodu od 19:29 do 20:45 sati, u Blagaju gasila požar na devastiranoj kući.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica Stolac je u periodu od 15:50 do 17:30 sati, na lokaciji Borojevići, gasila požar na zapaljenoj travi i niskom rastinju. U požaru je opožareno oko 2 ha površine.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Profesionalana vatrogasna jedinica grada Bihaća je u periodu od 17:00 do 17:20 sati, imala intervenciju u mjestu Mali Lug gdje je gašen požar na zapaljenoj travi.  Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA – ZRAKA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, kvalitet zraka za dan 05.11.2017. godine odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima BKC i Živinice.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE