Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 07./08.02.2017. godine, do 10:00 sati

VODOSTAJI

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu, na području Posavskog kantona. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07,00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

–   Bosanski Brod ——————————-  588 cm (pripravno stanje), jučer 510 cm,

–   Bosanski Šamac —————————-  442 cm (normalno stanje), jučer 350 cm,

–   Orašje ——————————————  639 cm (normalno stanje), jučer 554 cm.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati, iznosio je 199,51 m.n.m.. Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u 07,00 sati, nivo je viši za 29 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 37,3 m3/s.

Općina Gračanica. Prema izvještaju Općinske službe civilne zaštite Gračanica, trenutni nivo rijeke Spreče, na mjernom mjestu Karanovac je 300 cm, i u porastu je za 10 cm u odnosu na nivo vodostaja od jučer u 16:00 sati. Kritična tačka je 300 cm, od kada se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava, koje poduzima Agencija za vodono područje rijeke Save.

Općina Kalesija. Prema izvještaju Općinske službe civilne zaštite Kalesija, zbog visokog vodostaja rijeke Spreče, kod nadvožnjaka, zatvoren je regionalni putni pravac Kalesija – Gojčin.

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodnih tokova na području Kantona, u granicama je normalnog.

Srednjobosanski kanton

Na području Kantona vodostaji su u blagom porastu.

POŽARI

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, imala je dvije intervencije, od čega: jednu manju na gašenju zapaljenog krova na privatnoj kući, a drugu veću na gašenju kioska na otvorenoj pijaci Otoka, općina Novi Grad. Požar je gašen u vremenu od 01:56 do 03:02 sati. U intervenciji je učestvovalo šest vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom. Povrijeđenih nije bilo. Pričinjena je znatna materijalna šteta.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je intervenciju na gašenju požara u restoranu, u ul. Džafer Mahala. Požar je lokalizovan i ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 11:20 do 11:50 sati, gdje je izbio požar u porodičnoj kućiizazvan djelovanjem plinske boce.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA – KVALITET ZRAKA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK-a, kvalitet zraka za dan 07.02.2017.godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima: Skver, Bukinje, BKC i Lukavac, dok je kvalitet zraka  na lokalitetu Živinice odgovarao prekomjerno zagađenom zraku.

OBLAST  VODOSNABDJEVANjA

Unsko-sanski kanton

Još uvijek je prisutna povećana mutnoća vode za piće na izvorištima: Klokot, Privilica, Gata, Ostrovica i Toplica, pa se potrošači koji koriste vodu sa ovih izvorišta i dalje upozoravaju da je vodu potrebno prokuhavati prije upotrebe za piće.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je dvije  informacije o pronalasku NUS-a, i to:

– dana,  07.02.2017.godine, u 15:15 sati, primljena informacija od Općinske službe CZ-e Hadžići,  da je na lokalitetu Žunovnica, pronađen jedan NUS,

– dana, 07.02.2017.godine, u 18:20 sati, od strane građanina primljena informacija, da su u naselju Panjina kula, općina Centar, pronađena dva NUS-a.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

Dana, 07.02.2017.godine, Kantonalni operativni centar civilne zaštite Tuzla, primio je prijavu o postojanju NUS-a, od strane Gradske službe civilne zaštite Tuzla, radi se o ROB-u…2 kom., te raznom NUS-u.

Općina Kalesija. Prijava o pronalasku sitne municije…15 kom..

O navedenom obaviješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

O S T A L O

Zapadno-hercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Oko 13:30 sati, policija u Širokom Brijegu, zaprimila je dojavu da u rijeci Lištici, pluta beživotno tijelo. Oko15:30 sati, tijelo je uz pomoć vatrogasaca, policije, GSS-a i liječničke službe, izvučeno iz vode. Radi se o nepoznatoj ženskoj osobi. Tijelo utopljenice predato je na obdukciju.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE