Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 05.11.2017.godine, do 17:00 sati

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Dana, 05.11.2017. godine, u 13:50 sati, Operativni centar civilne zaštite Kantona Sarajevo primio je  informaciju od Operativnog centra  MUP-a, Kantona Sarajevo da su se tri dječaka izgubila na lokalitetu Žunovnice iznad sela Kasatići o čemu je obaviještena  Gorska Službu spašavanja Kantona Sarajevo, Direktor Civilne zaštite Kantona Srajevo i Općinska Službu Civilne zaštite Hadžići.

U 14:12 sati, od rukovodilaca i koordinatora za NUS i deminiranje civilne zaštite Hadžići, primljena informacija da se radi o miniranoj i opasnoj zoni, te iz tog razloga pozvani su timovi ,,A i B“  Federalne uprave civilne zaštite koji su izašli na teren i pristupili evakuaciji ugroženi dječaka.

U 15:45 sati, akciju spašavanja   uspješno su   završili Timovi ,,A i B“  Federalne uprave civilne zaštite i dječaci su izmješteni na sigurnu zonu nakon čega su vraćeni svojim kućama.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE