Timovi za UES FUCZ sa otpada sekundarnih sirovina u sarajevskom naselju Bačići uklonili 884 komada topovske i haubičke municije

Nakon što je svako sredstvo pregledano i utvrđeno njegovo stanje, u skladu sa standardnim operativnim procedurama, izvršen je njihov transport u magacin za privremeno odlaganje eksplozivnih sredstava gdje će biti do uništenja. Kako se radi o velikoj količini eksplozivnih sredstava, čija je bruto masa 2,5 tone, uništavanje će biti pažljivo isplanirano kako bi bilo izvedeno na najsigurniji i najefikasniji način. Ovo je pojedinačni zadatak sa najvećom količinom uklonjenih eksplozivnih sredstava koji su pripadnici FUCZ izvršili u posljednjih deset godina, a broj uklonjenih topovskih i haubičkih granata na ovom zadatku je veći od ukupnog broja ovakvih granata uklonjenih tokom 2016. godine.

Timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) za uništavanje eksplozivnih sredstava Sarajevo A i Busovača A 14.06.2017. godine sa otpada sekundarnih sirovina u sarajevskom naselju Bačići, općina Novi Grad Sarajevo, uklonili su 884 komada topovske i haubičke municije kalibara od 20 do 155 milimetara, koja su pronađena prilikom raščišćavanja ovog prostora.

Po primljenoj prijavi, te nakon konsultacija sa nadležnim policijskim organima, sačinjen je operativni plan čijoj su realizaciji pritupili timovi FUCZ. Planom je bio predviđen pregled i razvrstavanje pronađenih eksplozivnih sredstava te njihovo zbrinjavanje prema stepenu rizika koji svako pojedinačno sredstvo predstavlja. Nakon što je svako sredstvo pregledano i utvrđeno njegovo stanje izvršen je njihov transport u magacin za privremeno odlaganje eksplozivnih sredstava gdje će biti do uništenja.

Na sreću, nijedno sredstvo nije bilo nestabilno da bi moralo biti uništavano na licu mjesta. Osiguranje prostora otpada tokom realizacije zadatka  i pratnju transporta izvršili su pripadnici policijskih stanica Novi Grad i Vogošća. Kako se radi o velikoj količini eksplozivnih sredstava, čija je bruto masa cca 2,5 tone, uništavanje će biti pažljivo isplanirano kako bi bilo izvedeno na najsigurniji i najefikasniji način.

Ovo je pojedinačni zadatak sa najvećom količinom uklonjenih eksplozivnih sredstava koji su pripadnici FUCZ izvršili u posljednjih deset godina, a broj uklonjenih topovskih i haubičkih granata na ovom zadatku je veći od ukupnog broja ovakvih granata uklonjenih tokom 2016. godine.