Predstavnik FUCZ na Regionalnoj konferenciji “SEE URBAN – Izgradnja akcijske mreže urbane otpornosti u Jugoistočnoj Evropiˮ

Namjera ovog  projekta je da osnaži kapacitete za prevenciju i proaktivno djelovanje, ali i jača dobrosusjedske odnose važne u slučajevima velikih katastrofa koje se ne ograničavaju samo na jednu zemlju, kojim koordinira Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i traje do kraja 2018. godine.

Predstavnik Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) učestvovao je na Regionalnoj konferenciji u okviru realizacije projekta “SEE URBAN – Izgradnja akcijske mreže urbane otpornosti u Jugoistočnoj Europi” koja se od 16. do 18. oktobra 2017. godine održala u Opatiji (Republika Hrvatska).

Organizator Konferencije bila je Platforma Hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa Republike Hrvatske, koja je i formirana s ciljem razmjene iskustava među hrvatskim županijama i gradovima, ali i s odgovarajućim teritorijalnim jedinicama zemalja u okruženju, gdje su rizici slični ili gotovo isti.

Namjera SEE Urban projekta je da osnaži kapacitete za prevenciju i proaktivno djelovanje, ali i jača dobrosusjedske odnose važne u slučajevima velikih katastrofa koje se ne ograničavaju samo na jednu zemlju, kojim koordinira Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i traje do kraja 2018. godine.

Na konferenciji su učestvovali visoki predstavnici UNDP-a, Evropske unije, udruženja i institucija iz sedam  država koje su uključene u spomenuti projekt izgradnje urbane otpornosti na području jugoistočne Europe obuhvaćenih  projektom SEE URBAN, i to Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Albanije. Iz Bosne i Hercegovine, osim predstavnika FUCZ, na ovoj Regionalnoj konferenciji učestvovao je po jedan predstavnik Saveza općina i gradova FBiH, Republičke uprave civilne zaštite RS (RUCZ RS) i Saveza općina i gradova RS.

Predstavnik FUCZ upoznao je organizatore i učesnike konferencije sa dosadašnjim rezultatima na smanjenju rizika od katastrofa (DRR) i umrežavanju jedinica lokalnih samouprava (općina/gradova) u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ova Regionalna konferencija sigurno će doprinijeti osnovnim preduslovima za što bolji odgovor na moguće prirodne nepogode i druge nesreće, pomoći će sudionicima projekta sa područja Jugoistočne Evrope da osnaže vlastite kapacitete u svrhu smanjenja rizika od prirodnih nepogoda i drugih nesreća, a sve u cilju što bolje sigurnosti stanovništva, zaštiti kritičnih infrastruktura, potrebe  razvijanja i neprestanog provjeravanja i nadograđivanja sistema društvene i nacionalne sigurnosti.