Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 30./31.08.2017.godine, do 10:00 sati

ZEMLJOTRES

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Prema podacima iz Euro-mediteranskog seizmološkog centra sinoć u 21:42 sati, registriran je potres magnitude 2,6 stupnja po Richteru s epicentrom 39 km zapadno od Sarajeva, a 13 km sjeverozapadno od  Konjica. Nema informacija o materijalnoj šteti.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Prema informaciji koju smo dobili od vatrogasaca DVD Rujište, požar je i dalje aktivan i širi se. Trenutno nema ugroženih objekata. Na jednom dijelu požarišta na lokalitetu Vilinog klanca teren je miniran i nepristupačan. Upućen je zahtjev za ponovno angažiranje helikoptera OS BiH.

Šumski požar na dijelu Čvrsnice i dalje je aktivan te prijeti opasnost da se požar proširi na područje Dive Grabovice, što bi imalo nesagledive posljedice za ovo područje. Obzirom da se radi o miniranom i nepristupačnom terenu požar je moguće gasiti samo iz zraka.

– od 10:15 do 10:45 sati, na Bijelom Brijegu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:55 do 15:45 sati, na području Hodbine, gdje je gorjela  trava i nisko rastinje,

– od 13:30 do 14:05 sati, u Zaliku, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 16:20 do 17:00 sati, u Bakijinoj luci, gdje je gorjelo rastinje,

– od 22:25 do 22:45 sati, u Bakijinoj luci, gdje je gorjela trava,

– od 23:40 do 01:05 sati, u Kosoru, gdje je gorjela trava.

Općina Čapljina. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je sljedeće intervencije na gašenju požara i to:

– od 14:35 do 15:20 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trska i trava,

– od 18:25 do 19:25 sati, u Gabeli (Otok), gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 19:30 do 21:40 sati, u Svitavi, gdje je gorjela veća količina biljnog otpada.

Općina Neum. Od 18:30 do 21:30 sati, u selu Rabrani, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Prozor-Rama. Od 03:00 do 03:40 sati, u selu Rumboci (Poljane), gdje je gorjela ljetna kuhinja u privatnom posjedu.

Općina Ravno. Od 19:00 do 19:45 sati, u polju ispod Velje Međe, gdje je gorjela trava.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Pripadnici PVP-e Široki Brijeg sinoć od 19.00 do 20.45 sati, gasili su požar otvorenog prostora na lokalitetu Crnač. Opožareno je do 1.ha trave i niskog rastinja. U intervenciji je sudjelovalo pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila.

Općina Posušje. Požar otvorenog prostora na lokalitetu Cerovi Doci još je aktivan ali je zbog nepristupačnosti požarišta onemogućeno gašenje. Isti je daleko od naselja i nije prijetnja za stanovništvo i materijalna dobra. Do sada je opožarena trava i nisko rastinje.

 

Kanton 10

Općina Kupres. Požar na lokalitetu Procipu i Romića gaju je aktivan gdje gori visoka šuma. Požar nije moguće gasiti zemaljskim snagama tako da i dalje postoji potreba za gašenje iz zraka helikopterom OSBiH.

Općina Drvar. Požar na Jadovniku i Zvizdaji je sinoć od 18:30 – 20:00 sati,  gasio helikopter OS BiH, koji  i danas nastavlja aktivnosti gašenja požara na ovom lokalitetu.

Općina Tomislavgrad. Vatrogasna jedinica općine Tomislavgrad imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 09:00 – 11.00 sati, u  Paklinama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 11.00 – 20.30 sata, u mjestu Vinice, gdje je  gorjela trava,  nisko rastinje i stare napuštene kuće,

– od 15:00 – 19:00 sati, u mjestu  Eminovo selo, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i borovina,

– od 16:15 – 18:00 sati, u mjestu  Prisoje, gdje je gorjela trava.

Općina Drvar. Požar na području planine Jadovik je aktivan i ima tendenciju širenja.

Teren je nepristupačan i nije moguće gasiti zemaljskim snagama neophodna je pomoć zračnih snaga OS BiH.

Općina Tomislavgrad. Požar na predjelu Paklina oko naselja Baljci  je pod kontrolom gasitelja.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Sarajevo  imala je četiri manje intervencije i to: jedna na gašenju zapaljenog niskog rastinja i trave i tri na gašenju zapaljenog otpadnog materijala.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica.Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je  intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja na petlji Blatuša, pored puta M-17 u naselju Vraca i na području Jastrebca gdje je ugašen požar trave koji je prijetio da zahvati obližnju šumu.

Općina Kakanj. Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj intervenisala je na gašenju požara  u naselju Poljani, gdje je gorjela trava i nisko rastinje koji je zahvatio i dvije kuće  koje nisu nastanjene.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine  Žepča ugasila je  požar trave i niskog rastinja između pruge i stovarišta Jeleč.

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine  Zavidovići intervenisala je na gašenju požara niskog rastinja u mjestu Vozuća.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla  imala je jednu intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na manjoj površini i elektro kablova na releu na lokalitetu Ilinčica. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići  imala je intervenciju na gašenju jalovine u naselju Oskova. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Gračanica. Vatrogasna jedinica općine Gračanica imala je dvije intervencije na gašenju požara i to u naselju Miričina gdje je gorio vinograd i suha treva na manjoj površini, na lokalitetu Sočkovački most gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini i u naselju Grabovac gdje je gorio napušteni stambeni objekat. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica općine Gradačac  imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja i to u naselju Vida I ukupne površine cca 2 duluma i naseju Vida II ukupne površine cca 2 duluma. Oba požara su lokalizirana i ugašena.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja i to u naselju Memići gdje je gorjelo cca 2 duluma u neposrednoj blizini stambenih objekata zatim u naselju Zukići gdje je gorjelo cca 3 duluma. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je jednu intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i ograde na manjoj površini u središtu grada. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik imala je jednu intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na manjoj površini u ulici 16 Muslimanske brigade u Srebreniku. Požar je lokaliziran i ugašen.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada  Bihaća  imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • od 15:25 do 18:30 sati, u mjestu Orašac-Duljci, gdje je gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom i tri vatrogasca DVD Kulen Vakuf,
  • od 18:15 do 19:00 sati, u mjestu Midžići gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most  imala je intervenciju od 12:54 do 13:25 sati u mjestu Podlug, gdje je gorjela  trava. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine  Bosanski Petrovac  imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • od 14:55 do 16:20 sati, mjesto Jasenovac, gdje je gorjela Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,
  • od 16:25 do 17:00 sati, mjesto Bujadnice, gdje je gorjela  Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine  Velika Kladuša  imala je intervenciju od 15:40 do 18:00 sati, u mjestu Todorovo, gdje je gorjela  šuma. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je intervenciju na lokalitetu Kalibunar, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te dvije interencije na gašenju požara trave i niskog rastinja u mjestu Ćosići.

Općina Bugojno. Vatrogasna jedinica općine Bugojno imala je intervenciju na gašenju požara žive ograde u ul. Slobode.  Požar je  ugašen.

OBLAST VODONABDIJEVANJA

Zeničko-dobojski kanton

Općine Žepče i Zavidovići. Vatrogasne jedinice Žepče i Zavidovići i dalje povremeno vrše dostavu vode stanovništvu koji se snabdijevaju vodom sa lokalnih seoskih vodovoda, obzirom da su izvorišta presušila, zbog velike suše. U ostalim općinama snabdijevanje vodom je normalno.

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez.  DVD Stari Vitez vrši  odvoz pitke vode u MZ Ahmiće, sa istakanjem u   rezervoar jedan puta tjedno po programu odvoza pitke vode.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Zeničko-dobojski kanton

Općina Visoko. Na području općine Visoko od strane građana predato je 5 ručnih bombi koje su smještene u magacin CZ-e, do momenta uništenja.

Tuzlanski kanton

„A“ tim Tuzla za uklanjanje NUS-a angažovan je na području općine Ustiprača.

„A“ tim Sarajevo za uklanjanje NUS-a je obavljao poslove na uklanjanju NUS-a na području Grada Tuzle i općina Kladanj i Kalesija.

„B“ tim Tuzla za deminiranje FUCZ/KUCZ nastavio proces deminiranja na zadatku „Pribitkovići 3.“ na području općine Banovići.

„B“ timovi za deminiranje FUCZ Žepče i Orašje nastavili proces deminiranja „Rožanj-Jelica“ na području općine Sapna.

Mašinski tim FUCZ  nastavio je proces deminiranja na zadatku „Kalesija Grad –  Olanovica 1 d“ na području općine Kalesija.

O S T A L O

Tuzlanski kanton

Dana 30.08.2017. godine, u prostorijama KUCZ Tuzla održana je obuka, teoretski dio, spašavanja na vodi i pod vodom za pripadnike struktura civilne zaštite Tuzlanskog kantona u organizaciji ambasade SAD – tima za civilno vojnu podršku i KUCZ Tuzla. Praktični dio obuke bit će održan danas na jezeru Modrac.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE