Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 20./21.03.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Dana, 20.03.2017.godine, Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je šest intervencija na gašenju požara u kojima je gorjelo nisko rastinje i to u naseljima: Vršani, Debelo Brdo, Delići, Paša Bunar i u ulici M. Trifunovića u Tuzli. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica Banovići imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja pored rudničke zgrade u Banovićima. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica Kalesija imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja u naseljima Hrasno i Lašovina. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica Lukavac imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: krov privatnog stambenog objekta u naselju Poljice i prizemlje napuštenog objekta u Lukavcu. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Gračanica. Vatrogasna jedinica Gračanica imala je tri intervencije na gašenju požara i to: krov privatnog stambenog objekta u naselju Piskavica, šuma u naselju Rašljani i nisko rastinje u Gračanici. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica Srebrenik imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: nisko rastinje u naselju Neum-Srebrenik i dimnjak na privatnom stambenom objektu u Srebreniku. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Živinice. IVJ Đurđevik imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: šuma u naselju Višća i dimnjak na privatnom stambenom objektu u Živinicama. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica Bosanska Krupa imala je intervenciju u periodu od 19:24 do 20:30 sati, u mjestu Jezerski gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica Cazin imala je dvije intervencije:

 • od 16:15 do 17:05 sati, u mjestu Bašagići gdje je gorjela šuma.
 • od 20:30 do 21:39 sati, u mjestu Majetići gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica Sanski Most imala je intervenciju u mjestu Pobriježje u periodu od 13:00 do 13:55 sati. U požaru je gorjela šuma i nisko rastinje.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica Ključ imala je dvije intervencije i to:

 • od 14:10 do15:10 sati, u mjestu Velagići gdje je gorjeo rasadnik crnogorične šume.
 • od 19:50 do 21:20 sati, u mjestu Gornji Kamičak gašen je požar niskog rastinja.

Općina Bužim. Vatrogasna jedinica Bužim imala je dvije intervencije i to:

 • od 14:00 do 14:50 sati, u mjestu Vrhovska gašen je požar niskog rastinja i trave.
 • od 15:10 do 16:00 sati, u mjestu Elkasova rijeka gorjela je bukova šuma. Požar su gasila četiri vatrogasca sa jednim vozilom i jedan radnik ŠPD „Unsko-sanske šume“.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica Velika Kladuša imala je tri intervencije i to:

 • od 12:45 do 14:15 sati, u mjestu Poljice gorjela je šuma.
 • od 16:00 do 16:40 sati, u mjestu Trnovi gorjela je šuma.
 • od 20:21 do 21:05 sati, u mjestu Tuk gorjelo je nisko rastinje.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostra imala je dvije intervencije i to:

 • od 14:06 do 16:00 sati, u Salakovcu je gašen požar niskog rastinja,
 • od 19:20 do 20:50 sati, na Bilama je gašen požar niskog rastinja.

Općina Čapljina. PVJ Čapljina je u periodu od 15:45 do 17:15 sati, u Nerezima gasila požar niskog rastinja i dio voćnjaka.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica Čitluk imala je tri intervencije i to:

 • od 15:30 do 16:40 sati, na Barama je gašen požar trave i niskog rastinja,
 • od 17:00 do 18:15 sati, na Tromeđi je gašen požar požar trave i niskog rastinja,
 • od 19:00 do 20:00 sati, na lokaciji Perkuši-Međugorje gašeno je zapaljeno smeće.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica Konjic imala je tri intervencije i to:

 • od 11:40 do 13:00 sati, na Bradini je gašen požar trave i niskog rastinje,
 • od 18:10 do 19:10 sati, na lokaciji Obri, gašen je požar u kojem je gorjela borova šuma,
 • od 19:10 do 21:30 sati, u mjestu Žitače gašen je požar u kojem su gorjela stabla kestena.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica Jablanica imala je intervenciju u periodu od 12:00 do 14:00 sati, na platou Bokševica, gdje je gašen požar u kojem je gorjela  šuma,

Općina Rama. Vatrogasna jedinica Rama je u periodu od 11:40 do 13:00 sati, u mjestu Lapsunj gasila požar u kojem je gorjela trava i nisko rastinje.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Dana, 20.03.2017. godine, Profesionalna vatrogasna jedinica Goražde dobila je dojavu o pojavi požara na suhoj travi i šiblju na lokalitetu Kolijevke, MZ-a Goražde III. Odmah po dojavi u 12:48 sati, jedano vatrogasno vozilo i dva vatrogasca izlaze na lice mjesta, provode akciju gašenja požara i isti lokalizuju u 14:05 sati.

Istoga dana, informacija o pojavi požara na suhoj travi, šiblju i niskom rastinju, lokalitet Bistrik, MZ-a Vitkovići. Odmah po dojavi u 16:12 sati, jedano vatrogasno vozilo i dva vatrogasca izlaze na lice mjesta, provode akciju gašenja požara i isti lokalizuju u 16:53 sati.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. TVJ Travnik imala je dvije intervencije i to:

 • na lokalitetu Spahići gašen je požar niskog rastinja i trave. Požar ugašen.
 • na lokalitetu Kalibunar gašen je požar suhe trave. Požar ugašen.

Općina Bugojno. Pripadnici vatrogasnog društva Bugojno imali su dvije intervencije i to:

 • na lokalitetu Hadžialića ograda, gašen je požar niskog rastinja i trave. Požar ugašen.
 • na lokalitetu Rostovo gašen je požar suhe trave. Požar ugašen.

Općina Busovača. Pripadnici VD Busovača imali su dvije intervencije i to:

 • na lokalitetu Ravno – Jekanjski potok – Busovača gašen je požar u kojem je gorjelo nisko rastinje i šuma. Požar ugašen.
 • na lokalitetu Granicama-Bugojno gašen je požar niskog rastinja i manja površina šume. Požar ugašen.

Kanton 10.

Općina Tomislavgrad. Dana, 20.03.2017. godine, u 12:30 sati, u selu Brišnik došlo je do požara u kojem je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je ugašen od strane DVD-a Tomislavgrad u 15:15 sati.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. U protekla 24 sata, Profesionalna vatrogasna jedinica grada Zenice imala je četiri intervencije na gašenju požara niskog rasatinja i suhe trave na lokacijama: Gornji Čajdraš, Blatuša, Mošćanica i Tišina. Požari ugašeni.

Kanton Sarajevo

U izviještajnom periodu, Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona Sarajevo imale su 16 manjih intervencija i to: četiri intervencije na gašenju zapaljenog smeća u kontejnerima i 12 intervencija na gašenju požara niskog rastinja.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Na klizištu u naselju Malješ stanje je stabilno. Radovi se izvode na prokopavanju kanala za kanalisanje i odvodnju vode iz klizišta.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište za sada je stabilno. Vodostaj akumulacije je u opadanju za 16 cm u toku 24 sata.  Pumpa je ispumpava vodu iz akumulacije, voda istječe i kroz tunel. Za naselja (Brnjica, Subotinja i Mramora) koja su koristila putnu komunikaciju kroz Donji Kakanj do daljnjeg se koriste alternativni putni pravci.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Dana, 20.03.2017. godine, u 23:45 sati, Kantonalni operativni centar CZ primio je informaciju od strane PS Mostar Jug o pronalasku NUS-a (4 ručne bombe) u Žitomisliću, u blizini mjesnog igrališta. NUS je uklonjen od strane KDZ MUP-a HNŽ-e

Općina Široki Brijeg. Dana, 20.03.2017. godine, u 11:38 sati, prijava NUS-a (2 ručne bombe, okvir sa streljivom i veća količina streljiva 7,62mm) od strane PU Široki Brijeg, na lokalitetu naselja Trn. O primljenoj informaciji obavješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite dobio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

 • dana, 20.03.2017. godine, u 08:25 sati, od strane Općinske službe CZ Novi Grad informacija da je u naselju Perivoj bb, pronađen jedan tromblon.
 • dana, 20.03.2017. godine, u 13:21 sati, od strane PS Novi Grad informacija da je u ulici: Mustafe Bojića bb, naselje Reljevo, pronađen nepoznat NUS.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite koji su navedene NUS-ove uklonuli isti dan.

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Dana, 20.03.2017. godine, Kantonalni operativni centar CZ primio je informaciju o pronalasku NUS-a (zolja) od Općinske službe CZ Banovići. O primljenoj informaciji obavješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informacije da je na lokalitetu Kula pronađen NUS – ručna bomba. O primljenoj informaciji obavješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE