Predstavnica FUCZ na prezentaciji Strategije saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini za period 2017-2020. godina

Ovom strategijom je predviđeno da će Vlada Švicarske u naredne četiri godine uložiti 135 miliona KM u Bosnu i Hercegovinu. Poseban naglasak je stavljen na zapošljavanje, posebno mladih, navodeći primjer Švicarske među zemljama sa najnižom stopom nezaposlenosti. Predviđeno je da je cilj otvoriti  preko 4.000 radnih mjesta. Strategija obuhvata i podršku lokalnim zajednicama, naročito onih koji su marginalizirani i kojima treba biti pružena šansa da budu korisni članovi zajednice.

U sarajevskom kinu Meeting Point u četvrtak, 16.03.2017. godine, održana je prezentacija Strategije saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini za period 2017-2020. godine na kojoj je prisustvovala i predstavnica Federalne uprave civilne zaštite Marina Kanevčev.

Ambasadorica Švicarske u Bosni i Hercegovini Andrea Rauber Saxer je naglasila da Strategija obuhvata tri bitna područja: zdravstvo, zapošljavanje i javnu upravu i realizaciju projekata koje će biti na dobrobit bh. građana.  Ovom strategijom je predviđeno da će Vlada Švicarske u naredne četiri godine uložiti 135 miliona KM u Bosnu i Hercegovinu. Poseban naglasak je stavljen na zapošljavanje, posebno mladih, navodeći primjer Švicarske među zemljama sa najnižom stopom nezaposlenosti. Predviđeno je da je cilj otvoriti  preko 4.000 radnih mjesta. Strategija obuhvata i podršku lokalnim zajednicama, naročito onih koji su marginalizirani i kojima treba biti pružena šansa da budu korisni članovi zajednice. Ambasadorica Švicarske u Bosni i Hercegovini je zvanično predstavila simbol Strategije saradnje Švicarske, kravicu happy Lilly. Ona simbolično predstavlja sve što je Švicarska, inovativna, dinamična, dostupna svima i u digitanom prostoru.

Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine podsjetila je na uspješnu međudržavnu saradnju Švicarske i Bosne i Hercegovine, naglašavajući da je Švicarska istinski prijatelj i partner naše zemlje.

U sklopu aktivnosti na smanjenju rizika od katastrofa, Vlada Švicarske je putem svoje ambasade u Bosni i Hercegovini u 2016. godini podržala aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i Republičke uprave civilne zaštite (RUCZ) na uspostavljanju mreža volontera u slučaju katastrofa.

Švicarska je na 4. mjestu najvećih donatora u Bosni i Hercegovini koja ostaje posvećena nastavku dugogodišnjeg partnerstva sa Bosnom i Hercegovinom.