Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 24./25.07.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Na području HNK, svi požari su pogašeni uslijed kišnih padavina.

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

 • od 09:40 do 10:25 sati, gdje je gorila trava i nisko rastinje na putu M17, kod Zalihića kuća,
 • od 10:40 do 12:30 sati, gdje je gorila trava i nisko rastinje na Brkanovom brdu,
 • od 10:25 do 11:30 sati, gdje je gorila trava u naselju Šehovina, na lokalitetu Topli Do,
 • od 13:45 do 22:00 sati, gdje je gorila trava i nisko rastinje na Brkanovom brdu,
 • od 20:50 do 22:15 sati, gdje je gorila trava i nisko rastinje, u Drežnici, pored puta M-17,
 • od 21:30 do 22:40 sati, gdje je gorila trava i nisko rastinje u Kosoru, te
 • od 23:25 do 00:15 sati, gdje je gorila trava i nisko rastinje u Kosoru.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 09:30 do 10:20 sati, u Čeljevu, gdje je gorila trava i rastinje,

– od 10:10 do 11:00 sati, u Višićima, gdje je gorila trava,

– od 11:10 do 11:50 sati, u Bajovcima, gdje je gorila trava uz put,

– od 17:05 do 17:30 sati, u Strugama, gdje je gorila trava uz Željezničku prugu, te

– od 20:00 do 20:35 sati, gdje je gorila trava i nisko rastinje u Strugama.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

–   od 14:25 do 16:00 sati, gdje je gorila trava i nisko rastinje u Bijakovićima,

–   od 17:15 do 18:00 sati, gdje je gorila trava i nisko rastinje na Žurnju, te

–  od 19:00 do 21:00 sati, gdje je gorila trava i nisko rastinje u Dragićini.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je dvije intervenciju na gašenju požara, i to:

– od 11:20 do 13:30 sati, u Hasanovićima, gdje je potpuno izgorila štala sa sijenom, te                                                                                                       – od 16:34 do 17:20 sati, gdje je gorila šuma u Drecelju, pokraj puta M17.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac, imala je intervenciju na gašenju požara Od 00:05 do 01:30 sati, gdje je gorila trava i nisko rastinje u Bobanovom Selu.

Opčina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

 • od 18:30 do 22:20 sati, gdje je gorila trava i nisko rastinje u selu Vinine, te
 • od 23:20 do 03:15 sati, gdje je gorila trava u selu Međuljuće.

Općina Jablanica. Stanje na požarištu 25.07.2017. godine u 10:15  sati, u Jablanici je u noćnim satima zabilježen jak pljusak. Već od jutarnjih sati lagano pada kiša, te se cijeni da će se stanje na požarištu tokom dana normalizirati.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški, imali su dvije intervencije na gašenju požara: od 14:40 do 17:10 sati, u Veljacima-Dubrave i od 17:11 do 18:30 sati, u Grljevićima. Kod oba požara gorjela je trava i nisko rastinje. Drugih šteta nije bilo.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje, imala je intervenciju u vremenu od 17.35  do 21.30 sati, na gašenju  požara otvorenog prostora na lokalitetu Podzavelim. Opožareno je oko 3. ha trave, niskog rastinja i bjelogorične šume. U intervenciji je sudjelovalo pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je tri intervencije, i to:

 • od 16:05-16:50 sati, u mjestu Vedro Polje, gdje je gorila je trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,
 • od 16:50- 18:40 sati, u mjestu Orljanska Glavica, gdje je gorila trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom, te
 • od 20:50 do 21:15 sati u mjestu Borik, gdje je gorila trava, požar gasilo 2 vatrogasca sa 1 vozilom.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac, imala je jednu intervenciju u vremenu od 19:25 do 20:30 sati u mjestu Škrakića Brdo, gdje je gorla trava, požar gasilo 2 vatrogasca sa 1 vozilom.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most, imala je intervenciju u ul. Ključka od 15:00-16:45 sati, gdje su gorile su naplavljene grane. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Bužim. Vatrogasna jedinica općine Bužim, imala je intervenciju u mjestu Zaradostovo od 15:00-16:00 sati, gdje je gorila trava, nisko rastinje i šuma. Požar su gasila četiri vatrogasca sa jednim vozilom.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je  manja intervenciju na gašenju niskog rastinja u gradu.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče, imala intervencije, u naselju Ponijevo, manji požar niskog rastinja i suhe trave, i ispomoć radnicima šumarije u gašenju šumskog požara na Gojanovcu. Požari su ugašeni.

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. VJ Banovići, imala je intervenciju na gašenju požara, niskog rastinja, na površini 0,5 ha u naselju Pribitkovići.  Požari su ugašeni.

Općina Gračanica. VJ Gračanica, imala je intervenciju na gašenju požara, šume na manjoj površini u naselju Vranići. Požar je ugašen.

Općina Lukavac. VJ Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara, niskog rastinja u naselju Bistarac. Požar je ugašen.

Općina Srebrenik. VJ Srebrenik, imala je intervenciju na gašenju požara, niskog rastinja u naselju Špionica. Požari su ugašeni.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik.  Vatrogasna jedinica općine Travnik, imala je intervenciju na gašenju požara, na lokalitetu Gornje Putićevo. Gorilo je nisko rastinje i suha trava. Požar je ugašen.

Općina Vitez. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vitez, imalo je intervencij na gašenju požara, na lokalitetu Kruščica, naselje Botići, gdje je gorila šuma, požar je ugašen.

Kanton 10

Uslijed kiše koja je noćas padala, svi požari na području Kantona 10 su ugašeni.

Općina Livno. Požar na predjelu planine Troglav, noćas je ugašen.

Općina Drvar. Općinska služba civilne zaštite Drvar, imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 08:30 do 09:30 sati, sa djelatnicima Šumarije na lokaciji Pasjak, gdje jer gorila trava i nisko rastinje, te

– od 11:30 do 12:30 sati, na lokaciji Kamenica, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, u izvještajnom periodu imala je manje intervencije na gašenju požara: četiri na gašenju niskog rastinja i trave, te jednu na gašenju požara u trafo stanici.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Zbog jakog nevremena, kiša,vjetar i grmljavina, koji je zahvatio Unsko-sanski kanton u toku noći bilo je više prekida u snabdijevanju sa el.energijom. Većina kvarova je otklonjeno ostalo je još u općini Cazin od 00:01 sati, DV 10kV Miostrah i u općini S.Most od 23:00 sati, jedan dio DV 10kV Sasina /dvije trafostanice/.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju od strane PS Sanski Most, da se u mjestu Novo Naselje nalazi NUS, a radi se o MB mini 82 mm.

Mjesto pronalaska NUS-a obilježeno je od strane pripadnika PS Sanski Most.

Tuzlanski kanton

Dana 24.07.2017.godine KOC Tuzla, zaprimio je  prijavu o postojanju NUS-a od strane OSCZ Doboj Istok, radi se o „Zolja“ – 1 kom.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

„A“ tim za uklanjanje NUS-a FUCZ, boravio je na Prokoškom jezeru, radi izvlačenja tijela nastradalog utopljenika.

„B“ tim za deminiranje FUCZ, odmarao je nakon angažmana na gašenju požara na lokalitetu Čvrsnica, općina Jablanica.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a, i to:

Grad  Brijeg. U 14:55 sati, od strane PU Široki Brijeg, pristigla je prijava o postojanju NUS-a u Zavozniku,  u blizini obiteljske kuće.

Grad Mostar. U 20:39 sati, pristigla je prijava od strane PS Mostar Sjever, o pronalasku minobacačke granate, na njivi, pored Samostana časnih sestara, u Potocima.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je tri informacije o pronalasku NUS-a, i to:

 • u 08:25 sati, od strane Općinskog operativnog centra civilne zaštite Trnovo, informacija da je na području Raketnice pronađena jedna ručna bomba,
 • u 10:45 sati, od strane građanina, da su u ulici Sedrenik čikma, pronađene četiri ručne bombe,
 • u 11:00 sati, od strane Općinskog operativnog centra civilne zaštite Vogošća, da je u ulici Igmanska pronađen metak za PAT.

Informacije o pronalasku ubojnih sredstava su proslijeđene Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite. Bombe pronađene na Sedreniku i metak u Vogošći su preuzeti, a preuzimanje bombe iz Raketnice je planirano za danas.

OSTALO

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Policija MUP-a Srednjobosanskog kantona i ronilački tim MUP-a Zeničko-dobojskog kantona tragali su za tijelom  mladića dva dana, ali zbog loše vidljivosti nisu ga uspjeli pronaći. S obzirom na nastalu situaciju, upućena je molba Federalnoj upravi civilne zaštite za pomoć u traganju za nestalim. Po odobrenju direktora FUCZ dana, 24.07.2017 godine, upućeni su uposlenici obučeni za ronilačke aktivnosti na Prokoško jezero.

Tijelo nastradalog pronađeno je istog dana oko 12:50 sati, na dubini od jedanaest metara, iako su uslovi bili veoma loši, vidljivost skoro nikakva, a temperatura vode je bila 3 stepena.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Žuti  meteoalarm, mogućnost grmljavine sa jačim lokalnim pljuskovima u jutarnjim satima za područje HNK, Kantona Sarajevo i Kantona 10, dok je za ostalo područje F BiH, izdato Zeleno što ne zahtjeva posebno upozorenje.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE