Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 25./26.07.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

  • od 12:55 do 14:35 sati, na Gubavici, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
  • od 13:25 do 14:25 sati, u Vojnom, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 21:30 do 22:00 sati, u Sjekosama, gdje je gorjeo otpad pored puta.

Općina Jablanica. Poslije kiše koja je padala jučer gotovo cijeli dan, stanje na požarištu jutros je stabilno. U planinskom dijelu preovladava magla. U narednom periodu za očekivati je  stabilno stanje na požarištu.

S obzirom da se stanje na području Općine Jablanica stabilizira, Općinski načelnik je na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite donio Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće na području Općine Jablanica  i to dana 26:07:2017 godine, te zadužio Općinski štab civilne zaštite da i dalje prati stanje na ugroženom području, te da na bazi istog utvrđuje obim i potrebe za angažovanjem snaga i sredstava civilne zaštite. Također, zadužio je Općinsku komisiju za procijenu šteta da u roku od 60 dana izvrši procijenu štete na području Općine, a  koja je nastala usljed velikih požara na otvorenom prostoru.

Općina Neum.  Vatrogasna jedinica općine Neum imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 10:00 do 11:00 sati, gdje je gorjela divlja deponija u Kamenicama.

VELIKO NEVRIJEME – GRAD

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Jako grmljavinsko nevrijeme praćeno gradom u popodnevnim satima pogodilo je pojedine dijelove općine Grude. Nevrijeme je trajalo desetak minuta, a grad veličine lješnjaka napravio je velike štete na poljoprivrednim kulturama. Razmjere i obim šteta utvrđivat će se sljedećih dana.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Posavski kanton

Općina Orašje. Kantonalna uprava civilne zaštite Posavskog kantona obavijestila je Fedralnu upravu civine zaštite da se u magacinu „A“ Tima Orašje nalaze sljedeća prikupljena eksplozivna sredstva:

ručna bomba…………………………………………. 8kom,

ručni raketni bacač…………..M-50…….64mm……3kom,

RPG-22 Ruski…………………PG-22…..72,5mm….1kom,

granata projektil sa punjenjem…M-80…85mm…….2kom,

zrno pancirno……………………………… …..76mm..1kom,

RB-M57…………………………….80mm…………….1kom.

O navedenom upoznat Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite zaprimio je  prijavu o pronalasku NUS-a od strane OSCZ Gračanica, radi se o MB-mina  – 1 kom.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju u 14:45 sati, od strane građanina da je u naselju Ilići, prema Žovnici pronađena ručna bomba.

Prijava po prijemu proslijeđena timu Mostar „A“, kao i službi za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku NUS-a  u 11:05 sati, od strane PS Trnovo,  na lokalitetu Rakitnice,  pronađene dvije RB granate. O primljenoj  informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OSTALO

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Žuti  meteoalarm, zbog mogućnosti grmljavine sa jačim lokalnim pljuskovima u jutarnjim satima za područje Unsko-sanskog ,HNK-a, Kantona Sarajevo i Kantona 10, dok je za ostalo područje Federacije BiH, izdato Zeleno, što ne zahtjeva posebno upozorenje.

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE