Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.05.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara na kući u naselju Bukinje kojom prilikom je pričinjena manja materijalna šteta. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica Gradačac imala je intervenciju na gašenju požara, kuća u naselju Rakije kojom prilikom je pričinjena manja materijalna štata. Požar je loklizovan i ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton         

Općina Konjic. Dana, 25.05.2017. godine, u periodu od 16:25 do 18:00 sati, Vatrogasna jedinica Konjic imala je intervenciju u ulici Civilnih žrtava rata br 8., gdje je gašen požar dimnjaka u potkrovlju zgrade.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTAVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od Policijske stanice Sanski Most o pronalasku NUS-a, u Ulici Želježnička bb. Radi se o minobacačkoj granati M-80. Patrola policije obilježila je mjesto pronalaska NUS-a. O primljenoj informaciji obavješten je Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ.

Hercegovačko-neretvanski kanton         

Grad Mostar. Dana, 26.05.2017. godine, u 10:40 sati, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od građanina iz Mostara o pronalasku jedne minobacačke granate pored magistralnog puta M-6.1 Mostar-Široki Brijeg, u blizini naselja Žovnica. O primljenoj informaciji obavješten je Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ.

OSTALO

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Tokom jučerašnjeg dana, tim Federalne uprave civilne zaštite nastavio je pretragu u rijeci Vrbas za dvije nestale osobe nakon saobraćajne nesreće koja se desila 21.05.2017. godine.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE