Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 12./13.07.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica. Požar na planini Čvrsnici je i dalje aktivan, u znatnoj mjeri se proširio, gori borova i jelova šuma na nepristupačnom terenu. U toku dana požar se obrušavao niz strme litice planine, te se približio i ugrozio regionalni put Jablanica – Risovac – Posušje, pa su vatrogasci  PVJ djelovali od  popodnevna do kasnih večernjih sati.

Požarište su obišli Komandant Kantonalnog štaba CZ Ajdin Teletović, pomoćnik Direktora Kantonalne uprave CZ za vatrogastvo Asim Zolj i šef Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite Marin Čović.

U večernjim satima u vremenu od 19:45 sati, helikopter OS BiH je izvršio izviđanje terena zahvaćenog požarom i izvršio par izbačaja vode. Oko 20:45 sati, helikopter se vratio u bazu.

Jutros  u 7:00 sati, uočena je veća  koncentracija dima.

Helikopter OS BiH je stigao na požarište oko 09:00 sati, nakon izviđanja terena, pristupit će gašenju požara.

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je devet intervencija na gašenju požara i to:

 • od 11:50 do 18:20 sati, u Bijelom polju, gdje je gorila trava i sitno rastinje,
 • od 12:47 do 14:30 sati, u Bogodolu, gdje je gorila trava i sitno rastinje,
 • od 15:45 do 18:45 sati, u Hodbini, gdje je gorila trava i nisko rastinje,
 • od 15:50 do 16:20 sati, u Vukovarskoj ulici, gdje je gorjela trava,
 • od 17:00 do 18:05 sati, u Rodoču, gdje je gorjela trava,
 • od 18:50 do 20:00 sati, u naselju Lišani, gdje je gorjela trava,
 • od 20:00 do 20:25 sati, u Bijelom polju, gdje je gorila trava,
 • od 20:35 do 23:40 sati, na lokalitetu Zatona (južno od Bune), gdje je gorila trava i rastinje, te
 • od 20:50 do 21:10 sati, na Šehovini, gdje je gorila trava i rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je sedam  intervencija na gašenju požara i to:

 • od 08:45 do 19:15 sati, u Trebižatu, gdje je gorila trava i nisko rastinje,
 • od 11:30 do 11:55 sati, u Višićima, gdje je gorila trava i nisko rastinje,
 • od 13:30 do 13:55 sati, u Čeljevu na nasipu uz rijeku Neretvu, gdje je gorila trava,
 • od 13:55 do 17:45 sati, u Crnićima, gdje je gorila trava i rastinje te dio voćnjaka šipka,
 • od 16:30 do 17:10 sati, u Čeljevu, gdje je gorila trava i rastinje u blizini plastenika,
 • od 17:20 do 18:15 sati, u Gabeli, gdje je gorila trava i rastinje, te
 • od 02:30 do 04:00 sati, u Šurmancima-brdo, gdje je gorila šuma i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je pet intervencija na gašenju požara i to:

 • od 14:15 do 15:05 sati, na Tromeđi, gdje je gorila trava i nisko rastinje,
 • od 16:25 do 17:55 sati, na lokalitetu Hamzićima, gdje je gorila trava i nisko rastinje,
 • od 18:30 do 20:20 sati, na lokalitetu Cernog, gdje je gorila trava i nisko rastinje.
 • od 21:30 do 22:30 sati, na lokalitetu Blatnice, gdje je gorila trava i nisko rastinje, te
 • od 22:40 do 23:30 sati, na lokalitetu Vionice, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • od 13:00 do 13:45 sati, na lokalitetu Pješevac kule, gdje je gorila trava i nisko rastinje, te
 • od 13:30 do 19:30 sati,na lokalitetu Prenja, gdje je gorila trava i nisko rastinje, pričinjena je veća materijalna šteta na voćnjacima i vinogradima.

Požar na lokalitetu Bjelojevići – Burmazi i dalje je aktivan, za sada nema ugroženog stanovništva. Požar ima tendenciju širenja prema općini Neum.

Općina Neum. Požar kod sela Dašnica, gdje gori trava i rastinje je pod kontrolom, ali nije ugašen, za sada nema ugroženog stanovništva niti materijalnih dobara.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik, imala je intervenciju na gašenju požara trave u blizini kuće, u mjestu Vakuf. Požar je ugašen.

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most, imala je intervenciju od od 15:35 do 17:35 sati, u mjestu Skucani Vakuf, gdje je gorilo nisko rastinje. Požar su gasili dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, imala je tri manje intervencije i to na gašenju trave i električnih instalacija.

Kanton 10

Općina Livno. Vatrogasna jedinica općine Livno, imala je intervenciju u vremenu od 12:00 do 13:00 sati, na brdu Bašajkovac, gdje je gorila trava, tako da je spriječeno širenje požara na borovu šumu.

Općina Tomislavgrad. Vatrogasna jedinica općine Tomislavgrad, imala je intervenciju u vremenu 15:20 do 19:30 sati, u selu Vinica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, požar je prijetio da zahvati obližnji vjerski objekat.

VODOSNABDIJEVANJE – REDUKCIJA VODE

Kanton 10

Općina Bosansko Grahovo. Na snazi je redukcija snabdijevanja vodom građanstva u vremenu od 17:00 sati do 15:00 sati, narednog dana.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite zaprimio je dvije prijave o postojanju NUS-a.

Općina Bosanska Krupa. Od strane PS Bosanska Krupa, da se u rejonu zvanom Jovanovića bunar, nalazi se mina MB 60 mm, mjesto pronalaska je obilježeno, također da se u blizini betonskog mosta, u rijeci Uni, nalazi mina usmjeravajućeg dejstva „MRUD“.

Kanton Sarajevo

Općina Ilidža. Dana 12.07.2017. godine, u 15:55 sati, zaprimljena je dojava o pronalasku jednog neeksplodiranog ubojnog sredstva. Radi se o ručnoj bombi, koja je pronađena u naselju Hrasnica.

Informacija o pronalasku ubojnog sredstva prenesena je Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OSTALO

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Žuto  upozorenje za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona, dok je za ostale kantone na području Federacije BiH na snazi Zeleno  što nezahtjeva posebno upozorenje.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE