U okviru projekta “Smanjenje rizika od prirodnih nepogoda” pripadnici FUCZ završili obuku o ponašanju nastavnika i učenika u prirodnim nepogodama

Cilj projekta je educirati što više osoba za preventivno djelovanje kako bi se eventualne štete uzrokovane prirodnim nepogodonama, poput potresa, poplava, suša, jakih kiša i snijega svele na minimum. Ozbiljnost situacije zavisi o opasnostima koje prijete ljudima i okolini, a koje se ipak mogu bar jednim dijelom predvidjeti. Upravo je zato ovim projektom predviđeno na razne načine, posebno kroz susrete i edukacije, povećati svijest o nužnosti preventivnog djelovanja. 

U organizaciji Caritasa Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan i u saradnji sa Caritasom Bosne i Hercegovine, u sklopu projekta “Smanjenje rizika od prirodnih nepogoda” (DRR-Disaster Risk Reduction), u Mostaru je organiziran partnerski sastanak, odnosno andragoška obuka (metode i tehnike uspješnog obrazovanja odraslih) za partnere (pripadnike FUCZ, ljekare certificirane za hitne intervencije, policiju, vatrogasce i gorsku službu spašavanja). Kroz trodnevnu obuku (29., 30. i 31.05.2017. godine) učesnici su educirani o metodama i tehnikama obrazovanja odraslih, a nakon toga oni su naučene tehnike primijenili u kratkom educiranju nastavnog osoblja iz 11 obrazovnih ustanova Hercegovine kako bi nastavnici u školama (sedam osnovnih i četiri srednje škole) djeci prenijeli temeljna znanja preveniranja i ponašanja u prirodnim nepogodama.

Polaznici ove obuke bili su predstavnici Caritasa Bosne i Hercegovine, te Mostara, Sarajeva, Banja Luke, Hitna pomoć, Specijalna policija, Vatrogasci, Gorske službe spašavanja i dva predstavnika Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), kao vodećeg partnera na ovom projektu.

Obuka je obuhvatila pisanje kurikuluma za obuku djece osnovnih i srednjih škola, izradu nacrta za priručnik kod prirodnih katastrofa (rizici i opasnosti, djelovanje, prvi koraci, izrada mapa, priprema rusaka za evakuaciju, uloge institucija, prva pomoć), planiranje kurikuluma i obuke za obrazovne radnike u školama na temu prevencije i djelovanja u kriznim/vanrednim situacijama na nivou obrazovne institucije, kao i trening za trenere.

Cilj projekta je educirati što više osoba za preventivno djelovanje kako bi se eventualne štete uzrokovane prirodnim nepogodonama, poput potresa, poplava, suša, jakih kiša i snijega svele na minimum. Ozbiljnost situacije zavisi o opasnostima koje prijete ljudima i okolini, a koje se ipak mogu bar jednim dijelom predvidjeti. Upravo je zato ovim projektom predviđeno na razne načine, posebno kroz susrete i edukacije, povećati svijest o nužnosti preventivnog djelovanja.