Na lokalitetu “Vran Potok” kod Goražda tim “Goražde B” FUCZ deminiranjem sumnjive površine osigurao prilaz bunaru sa vodom i putu za selo Planina

Zadatak je obavio deminerski tim FUCZ – “Goražde B” a deminiranjem ove lokacije obezbijeđen je siguran prilaz bunaru sa vodom i putnoj komunikaciji koja vodi u selo Planina.

Na lokalitetu “Vran Potok”, tri kilometra jugoistočno istočno od Goražda, deminirana je, odnosno očišćena, ukupna sumnjiva površina zadatka od 543 kvadratna metra.

Na ovom zadatku, bio je angažovan deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – “Goražde B”.

U lokalnu zajednicu Vran Potok nakon prestanka rata vratilo se prijeratno stanovništvo. Ovaj lokalitet je bio između linija konfrontacije, zemljište se nije koristilo a postojali su zapisnici o minskim poljima i vidljivi tragovi moguće minske opasnosti. Većina stanovništva se bavi poljoprivredom, uzgajanjem voća i povrća, kao i stočarstvom. Prilikom obavljanja ovih aktivnosti stanovništvo je bilo stalno u dodiru sa ovom rizičnom površinom, a njenim čišćenjem otklonila se ta opasnost.

Uz ovu rizičnu površinu prolazi lokalni put prema zaseoku Planina koji stanovnici ovog mjesta svakodnevno koriste.

Na ovoj lokaciji se nalazi bunar koji je prije rata korišten za snabdijevanje vodom, a čišćenjem ove sumnjive površine obezbijedili su se uslovi za njegovo ponovno korištenje.