Predstavnici FUCZ učestvovali u AFAD DRR radionici na temu smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća i katastrofa

Radionica je imala za cilj upoznavanje predstavnika navedenih zemalja sa najboljim praksama AFAD-a i unapređenje regionalne saradnje u području upravljanja i smanjenja rizika od katastrofa (DRM i DRR), a realizirana je na poziv Ambasade Republike Turske u BiH i posredstvom Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti BiH.

Dva predstavnika Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u sastavu bh. delegacije, od 05. do 09. juna 2017. godine, učestvovala su u Republici Turskoj u AFAD DRR radionici na temu smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća i katastrofa.

Radionica je realizirana na poziv Ambasade Republike Turske u Bosni i Hercegovini i posredstvom Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

AFAD DRR radionica, prema Agendi organizatora obuke AFAD (Disaster and Emergensy Managment Presidensy – Uprava za za rukovođenje vanrednim situacijama pri Vladi Republike Turske), realizovana je u Ankari, s tim da su za učesnike navedene radionice iz Albanije, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Bosne i Hercegovine (ukupno 24 učesnika), upriličene i tehničke posjete Centru za obuku i Centru za logistiku AFAD-a u Bursi, kao i AFAD Hasdal objektu u Istanbulu.

AFAD DRR radionica imala je za cilj upoznavanje predstavnika navedenih zemalja sa najboljim praksama AFAD-a i unapređenje regionalne saradnje u području upravljanja i smanjenja rizika od katastrofa (DRM i DRR).