Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 07./08.08.2017. godine, do 10:00 sati

POTRESI

Dana, 08.08.2017. godine, aparati u Centru za seizmologiju, Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Sarajevu, registrovali su u 03 sati i 54 minuta blaži potres na širem području Sarajeva (lokalitet Korana, planina Jahorina). Magnituda potresa u hipocentru je iznosila 2,5 Richtera, a intenzitet u epicentru je bio III stepena Merkalijeve skale. Prema preliminarnim podacima ovaj potres nije izazvao materijalnu štetu.

POŽARI

Kanton 10.

Općina Livno. Požar na planini Dinari, iznad sela: Odžak, Ćaić i Gornji Rujani je i dalje aktivan i širi se prema prijevoju Vaganj.

Požar iznad sela Sajković, općina Livno jučer je stavljen pod nadzor. Požar su gasili pripadnici Šumarije Livno i helikopter OS Bosne i Hercegovine. Pripadnici Šumarije Livno i dalje dežuraju na požarištu.

Općina Bosansko Grahovo. Na platou Resanovci, područje između općina Bosansko Grahovo i Drvar je i dalje aktivan i pod nadzorom.

Požar između općina Bosansko Gragovo i Glamoč i dalje je aktivan i pod nadzorom.

Zbog guste magle, na području Manjače i Mliništa, helikopter OS Bosne i Hercegovine jutros nije mogao doletjeti iz Banja Luke. Pokušati će razvojem dana i smanjenjem oblačnosti.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. U protekla 24 sata, PVJ grada Mostara imala je 3 intervencije i to:

 od 14:25 do 15:20 sati, u „BAFO“ naselju gašena je zapaljena trava,

 od 14:36 do 16:15 sati, u Ortiješu je gašena zapaljena trava i nisko rastinje,

 od 02:25 do 03:25 sati, u Baćevićima gašena je zapaljena trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. U protekla 24 sata, PVJ Čapljina imala je 3 intervencije i to:

 od 19:45 do 21:00 sati, u Tasovčićima je gašeno zapaljeno smeće,

 od 20:30 do 21:10 sati, u Gabela Polju gašen je požar na zapaljenom rastinju,

 od 00:15 do 01:15 sati, u Ševaš Polju gašeno je zapaljeno smeće na deponiji.

Općina Čitluk. PVJ Čitluk imala je 2 intervencije i to:

 od 17:30 do 19:00 sati, u mjestu Služanj gašena je zapaljena trava i nisko rastinje.

 od 19:30 do 21:30 sati, u Služnju ponovo je gašen požar trave i niskog rastinja.

Općina Konjic. U protekla 24 sata, PVJ Konjic imala je 2 intervencije i to:

 od 13:00 do 14:00 sati, u Čelebićima je gašen požar trave i niskog rastinja,

 od 15:40 do 20:30 sati, u Parsovićima je gašen požar u kojem je gorjela hrastova  i kestenova šuma.

Općina Neum. Pripadnici PVJ Neum su u periodu od 17:00 do 18:00 sati, na loklalitetu sela Duži gasili požar trave i niskog rastinja, dok su na loklalitetu Kamenica vršili stalnu kontrolu požarišta.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. U protekla 24 sata, pripadnici vatrogasne jedinice Ljubuški imali su 5 intervencija na gašenju požara trave i niskog rastinja i to:

 od 10:00 do 11:40 sati, u Donjim Radišićima,

 od 14:10 do 15:20 sati, u Gornjoj Vitini,

 od 14:20 do 16:10 sati, u Gornjim Radišićima,

 od 14:40 do 17:30 sati, u Grabu i

 od 17:30 do 18:30 sati, u Mostarskim Vratima.

U svim požarima gorjela je trava i nisko rastinje i nije bilo opasnosti po objekte. Sve požare su pogasili pripadnici vatrogasne jedinice iz Ljubuškog.

Grad Široki Brijeg. Sinoć, u periodu od 21:00 do 22:30 sati, požar u Ljutom Docu.  Izgorjela je veća površina trave i niskog rastinja. Požar su pogasili pripadnici DVD-a Široki Brijeg.

Posavski kanton

Dana, 07.08.2017. godine, DVD Donja Mahala imala je intervenciju na gašenju požara u MZ Tolisa. U požaru su gorjele složene bale slame. Intervencija na gašenju požara trajala je u periodu od 04:35 do 08:15. U požaru je izgorjelo od 1000 do 1200 bala slame.

VODOSNABDIJEVANJE

Srednjobosanski kanton

Otežano je snabdijevanje pitkom vodom stanovištva koje gravitira vodovodnoj mreži u Donjem Vakufu i Pruscu.

DVD Stari Vitez vrši odvoz pitke vode za MZ Bukve, naseljeno mjesto Putkovići sa istakanjem u rezervoar dva puta sedmično (ponedeljak-petak), a po Programu odvoza pitke vode.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Tešanj. Na području općine, sistem Kraševo i dalje stoji na snazi Odluka o I stepenu redukcije.

Općina Olovo. Na području općine MZ Dolovi i MZ Kruševo su pod redukcijom u vodosnabdijevanju.

Općina Žepče. Vatrogasci VJ Žepče po potrebi dostavljaju pitku vodu stanovništvu.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Srednjobosanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Travnik, zaprimio je 5 informacija o postojanju NUS-a i to:

 općina Travnik,  na lokalitetu Turbe, prijavljen pronalzak jedne ručne bombe,

 općina Travnik, na lokalitetu Kraljevice, prijavljen pronalzak jedne ručne bombe,

 općina Busovača, na lokalitetu Donja Rovna, prijavljen pronalzak jedne ručne bombe,

 općina Busovača, na lokalitetu Kovačevac, prijavljen je pronalazak nepoznatog NUS-a

 općina Busovača, na lokalitetu Podstijena Botun, prijavljen je pronalazak 3 komada minobacačka granata.

O zaprimljenim informacijama obavješten je Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Dana, 07.08.2017. godine, u 11:00 sati, Kantonalni operativni centar CZ primio je informaciju od općinske službe CZ Konjic da je na lokalitetu Mokro – Argud pronađena jedna minobacačka mina koju je potrebno izmjestiti i uništiti. O zaprimljenoj informaciji obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje i uništavanje NUS-a FUCZ.

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Dana, 07.08.2017. godine nakon dojave dežurnog policajca PU Goražde, Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ izašao je na lokaciju gdje su preuzeli 13 komada metaka MK 22 LR,  koje su uskladištili do uništenja.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE