Predstavnici FUCZ u Zagrebu učestvovali u radionici projekta “Napredna regionalna suradnja u civilnim izvanrednim situacijamaˮ

Cilj ovog projekta bio je da se unaprijedi sistem zapovijedanja i koordinacije tokom akcidentnih situacija prilikom kojih je neophodna koordinacija između različitih nivoa vlasti, agencija, međunarodnih organizacija i drugih učesnika u sistemu zaštite i spašavanja.

NATO i Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, u saradnji sa Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory (SAD) i partnerskim zemljama NATO-a u regiji (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Republika Makedonija) učestvuju u  projektu “Napredna regionalna suradnja u civilnim izvanrednim situacijama”. S tim u vezi, u Zagrebu je 23. i 24. februara održana prva radionica navedenog projekta u čijem su radu učestvovali partneri iz SAD-a, NATO-a, BiH i Hrvatske.

Poseban značaj u ovom projektu imaju američko Ministarstva državne sigurnosti – Uprava za nauku i tehnologiju (US Department of Homeland Security, Science & Technology Directorate – (DHS S&T)) i NATO program nauka za mir i sigurnost (NATO Science for Peace and Security Programme – SPS) pod čijim okriljem i organizacijom se odvija cijeli projekt. Unapređenje sistema zapovijedanja i preglednosti incidentnih situacija obavljat će se kroz imlementaciju i prilagodbu “Komandnog sistema sljedeće generacije” zasnovanog na najnovijim web tehnologijama i softverskim rješenjima otvorenog koda koja su razvijena od strane Massachusets Institute of Technology Lincoln Laboratory.

Projekt NATO-ovog programa Nauka za mir i sigurnost  (SPS) “Pilot projekt napredne regionalne saradnje u civilnim vanrednim situzacijama” (ARCECP) primjenit će NICS sistem i tehnologiju u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori.

U ovom četverogodišnjem poduhvatu, NATO, DHS S&T zajednički će poduprijeti prilagođavanje trenutne primjene NICS-a u sistem koji  odgovara potrebama ovih zemalja za upravljanje međunarodnim vanrednim situacijama.

Cilj ovog projekta bio je da se unaprijedi sistem zapovijedanja i koordinacije tokom akcidentnih situacija prilikom kojih je neophodna koordinacija između različitih nivoa vlasti, agencija, međunarodnih organizacija i drugih učesnika u sistemu zaštite i spašavanja.

Od projekta se očekuje poboljšanje svjesnosti o vanrednim situacijama te da se suoči sa izazovima koje su identificirale zemlje partnerice projekta, uključivši teme kao što su zajednički rad sa postojećim sistemima za hitne intervencije, integracija sa TETRA radiokomunikacijskim sitemom, unutrašnje dijeljenje informacija u područjima otežane, isprekidane ili ograničene komunikacije, kao i potporni faktori za donošenje  odluka za predviđanje, vizualizaciju i sintezu kanala sa podacima u stvarnom vremenu.

Učesnici ove prve radionice iz Bosne i Hercegovine su bili predstavnici Sektora za civilnu zaštitu Ministarstva sigurnosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite RS i Odjela za javnu sigurnost Brčko distrikta BiH (Služba za civilnu zaštitu).

Federalnu upravu civilne zaštite predstavljali su Fahrudin Solak, direktor, Enver Grahić, vođa tima za uklanjanje i uništavanje NUS-a i Nedžad Bajraktarević, stručni saradnik u operativnom centru FUCZ.