Medicinari FUCZ uspješno završili obuku „Djelovanje u vanrednim situacijama“ koju provodi turska Agencija za saradnju i koordinaciju

Obuka se sastojala od teoretskog i praktičnog dijela  sa naglaskom na osnovno održavanje života (kardiopulmonalna reanimacija tj. masaža srca i umjetno disanje na lutkama), te pristup i nošenje povrijeđenih. Pet doktora na ovoj obuci učesnike je podučavalo o temama kao što su osnovne napomene kod upravljanja medicinskom pomoći u vanrednim situacijama i katastrofama, principi prilaska unesrećenom s naglaskom na vlastitu sigurnost, načini prenošenja povrijeđenih, medicinska trijaža, načela i tehnike, osnovno održavanje života, upoznavanje sa nekim novitetima, automatski eksterni defibrilator, trake za trijažu, plastična nosila sa mrežom i aluminijska nosila koja se spajaju ispod povrijeđenog, osnove dekontaminacije kod hemijskog oružja, itd.

U Sarajevu je održana dvodnevna obuka pod nazivom “Djelovanje u vanrednim situacijama” za medicinsko osoblje (medicinske tehničare) FUCZ koju TIKA (Turkish Cooperation and Coordination Agency – Turska Agencija za saradnju i koordinaciju) provodi na području Bosne i Hercegovine u okviru Programa razvoja kapaciteta urgentne medicine.

Svih 16 polaznika ove obuke bili su medicinari-demineri, pripadnici deminerskih timova Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).

Obuka se sastojala od teoretskog i praktičnog dijela  sa naglaskom na osnovno održavanje života (kardiopulmonalna reanimacija tj. masaža srca i umjetno disanje na lutkama), te pristup i nošenje povrijeđenih. Pet doktora na ovoj obuci učesnike je podučavalo o temama kao što su osnovne napomene kod upravljanja medicinskom pomoći u vanrednim situacijama i katastrofama, principi prilaska unesrećenom s naglaskom na vlastitu sigurnost, načini prenošenja povrijeđenih, medicinska trijaža, načela i tehnike, osnovno održavanje života, upoznavanje sa nekim novitetima, automatski eksterni defibrilator, trake za trijažu, plastična nosila sa mrežom i aluminijska nosila koja se spajaju ispod povrijeđenog, osnove dekontaminacije kod hemijskog oružja, itd.

Neki od zaključaka su da ovakve i slične medicinske obuke moraju biti učestalije zbog stalnog razvoja i izmjena u postupcima urgentne medicine, medicinari su izrazili želju za dodatnom edukacijom iz oblasti medicine, svi predstavljeni proizvodi učinili bi medicinski odgovor kvalitetnijim, ali plastična nosila sa ‘paukovom mrežomʼ oduševljavaju lakoćom, jednostavnošću i multifunkcionalnošću (voda, okomito izvlačenje…) jer odgovaraju, kako deminerskim timovima, tako i timovima zaštite i spašavanja.

Realizaciji ove medicinske obuke prethodila je nedavna posjeta FUCZ predstavnika TIKE koji su sa direktorom Fahrudinom Solakom razgovarali o mogućim vidovima saradnje između ove dvije agencije. Tada je, u okviru realizacije Programa razvoja kapaciteta urgentne medicine, dogovorena obuka za medicinare (medicinske tehničare) koji su sastavni dio deminerskih i timova za potragu i spašavanje, a obučeni su da pruže prvu pomoć žrtvama minskih, prirodnih i drugih nesreća.

Cilj ovog Programa je obučiti medicinsko osoblje da djeluje (pruži adekvatnu medicinsku pomoć) izvan medicinskih ustanova, na terenu, u slučaju vanrednih situacija ali i da usvojeno znanje prenesu i na drugo medicinsko osoblje koje će također moći pružiti medicinsku pomoć unesrećenim u prirodnim ili drugim nesrećama.