Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 13./14.05.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 05:05 do 05:30 sati, u ulici K.Tomislava, gdje je gorio otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 15:00 do 15:30 sati, u Počitelju, gdje je gorjelo smeće.

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju na gašenju požara od 08:02 do 09:20 sati, u mjestu Šahinovac, gdje je gorjela  deponija smeća.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Podzvizd, gdje je gorjelo smeće.

Posavski kanton

Grad Orašje. Vatrogasna jedinica grada Orašje imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Vidovice, u ul Marijana Vidića, gdje došlo do požara na napuštenoj farmi. Brzom intervencijom požar je ugašen.

Tuzlanski kanton

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavcaimala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Milino selo, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini. Požar je lokaliziran i ugašen.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Put Križani, gdje je gorio dimnjak na privatnom stambenom objektu. Požar je lokaliziran i ugašen.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Širokog Brijega imala je intervenciju na gašenju požara od 10:00 do 10:40 sati, na lokaciji Polugrina, gdje je gorjela divlaj deponija smeća na manjoj površini. Požar su gasila dva vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije manje intervenciju na gašenju zapaljenog smeća u kontejneru.

Tehničke intervencije

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije tehničke intervencije, i to:

– od 09:50 do 10:45 sati, uklanjanje osa iz stana u ulici Vjekoslava Vrančića,

– od 12:30 do 12:55 sati, uklanjanje zmije iz kuće u Staroj Ilićkoj.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je tri tehničke intervencije, i to:

– od 10:10 do 11:10 sati, pilanje stabala koji su ugrožavali obiteljsku kuću u Čeljevu,

– od 11:20 do 12:10 sati, popravljanje krovnog crijepa na obiteljskoj kući u Dračevu,

– od 19:45 do 23:15 sati, osiguravanje fudbalske utakmice u Gabeli.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo  imala je dvije intervencije na obezbjeđenju na Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 07:00 sati, u Mostaru je označen kao odličan , a na Ivan Sedlu označen je kao umjeren.

OSTALO

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana svjesnosti o minama, u organizaciji BHMAC-a, ispred Parlamentarne skupštine BiH, jučer je održana javna prezentacija deminerskih organizacija u BiH. U okviru toga Federalna uprava civilne zaštite izložila je dio sredstava koje demineri pronalaze na terenu kao i opremu koju koriste u radu. U sklopu ovih aktivnosti, u okviru akcije „Brzi odgovor“, predstavnici Federalne uprave civilne zaštite izveli su pokaznu vježbu izvlačenja unesrećenih iz minskog polja. Ova manifestacija je imala za cilj da se široj javnosti ukaže na problem postojanja mina te jačanja svjesnosti kod građana o opasnosti od mina na prostoru  BiH. 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR