POZIV ZA DOSTAVU PONUDA UGOSTITELJSKE USLUGE U 2016 GODINI 11-03-2016 GODINE

Javni poziv za dostavu ponuda ugostiteljske usluge u 2016 godini…

Odluka 08-14/33-82-3/16

Odluka 08-14/33-82-3/16 Preuzimanje dokumenta / download.

Odluka 08-14/33-81-3/16

Odluka 08-14/33-81-3/16 Preuzimanje dokumenta / download. &…

Obrazac za praćenje realizacije Ugovora za 2015. godinu

Obrazac za praćenje realizacije Ugovora za 2015. godinu  …

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o dodjeli ugovora za LOT 1 i LOT 2 (kliknuti na link…