08-14/33-298-6/15 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba – motornih pila i motornih kosa/trimera ponuđaču: „MANKO Velemotor“ d.o.o. Ilidža. od 23.07.2015.g.

08-14/33-298-6/15 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba – motornih pila i motornih kosa/trimera ponuđaču: „MANKO Velemotor“ d.o.o. Ilidža. od 23.07.2015.g.

PREGLED DOKUMENTA – PREUZIMANJE/DOWNLOAD