Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o dodjeli ugovora za LOT 1 i LOT 2 (kliknuti na link)