Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 24./25.03.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

–        od 14:03 do 14:40 sati, u naselju Čavkići na zapaljenoj travi. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom, te

–        od 19:00 do 19:25 sati, u mjestu Kamenica na zapaljenoj travi. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Bužim. Vatrogasna jedinica općine Bužim, imala je intervenciju u vremenu od 14:30 do 17:30 sati,u mjestu Čava-Dobro selo, gdje je gorila je šuma. Požar su gasila tri vatrogasca sa 1 vozilom.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin, imala je intervenciju u vremenu od 19:15 do 20:30 sati, u mjestu Liđani gdje je gorila šuma. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine  Bos. Petrovac, imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

–        od 12:35 do 20:40 sati, u mjestu Vrtoče gdje je gorila trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa 1 vozilom,

–        od 17:40 do 20:10 sati, u mjestu Suvaja gdje je gorila trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa 1 vozilom, te

–        od 01:52 do 05:50 sati, u mjestu Krnjeuša gdje je gorila stara napuštena kuća. Požar gasila tri vatrogasca sa 1 vozilom.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ, imala je intervenciju u vremenu od 21:50 do 23:45 sati, u mjestu Peć gdje je gorilo nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most, imala je intervenciju u vremenu od 12:15 do 14:55 sati, u mjestu Podvidača, gdje je gorilo je nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika kladuša, imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

–        od 18:50 do 19:30 sati, u mjestu Polje gdje je gorila je šuma. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,

–        od 19:44 do 20:40 sati, u mjestu Trnovi gje je gorila njiva i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom, te

–        od 20:15 do 23:00 sati, u mjestu Drenovac gdje je gorila šuma i nisko rastinje. Požar je gasilo sedam vatrogasaca sa tri vozila.

Tuzlanski kanton

Općina Živinice. IVJ Đurđevik, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to šumski požar u naselju Donje Dubrave, te požar niskog rastinja u naselju Donje Živinice. Požari su ugašeni.

Općina Lukavac. PVJ Lukavac, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to požar na pomoćnim objektima u naselju Puračić, te požar na gašenju niskog rastinja u naselju Devetak. Požari su ugašeni.

Općina Kalesija. PVJ Kalesija, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja kod Omega centra u Kalesiji. Požar je ugašen.

Grad Tuzla. PVB Tuzla, imala je četiri intervencije na gašenju požara niskog rastinja i to u naseljima: Bukinje, Pasci, Bosanska Poljana i Sepetari. Požari su ugašeni.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je pet intervencija na gašenju požara, i to:

–        od 12:35 do 14:10 sati,  na Sretnicama, gdje je gorila trava i nisko rastinje,

–        od 14:16 do 17:05 sati, na Humu, gdje je gorilo nisko rastinje,

–        od 16:30 do 17:25 sati, u Kuti Livču, gdje je gorilo nisko rastinje,

–        od 17:20 do 19:05 sati, u Kruševu, gdje je gorilo nisko rastinje,

–        od 20:50 do 22:00 sati, u Kruševu, gdje je gorila trava i nisko rastinje, te

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je pet intervencija na gašenju požara, i to:

–        od 08:00 do 09:00 sati, u Tasovčićima, gdje je gorila trava i nisko rastinje,

–        od 10:20 do 11:00 sati, u Tasovčićima, gdje je gorila trava i nisko rastinje,

–        od 15:35 do 16:40 sati, u Čapljinskom Polju, gdje je gorila trava i nisko rastinje,

–        od 17:45 do 18:30 sati, u Klepcima, gdje je gorila trava i nisko rastinje, te

–        od 21:00 do 21:35 sati u Gabela Polju, gdje su gorili električni vodovi na stubu.

Općina Konjic. Dana 24.03.2017,god. sati pripadnici PVP Konjic, izašli su na intervenciju gašenja požara u mjestu Gornje Višnjevice, gdje je u toku jučerašnjeg dana došlo do pojave požara. Požar se intenzivno širi i kreće se u dva pravca, jedan je prema selu Bolobani, a drugi prema tzv. Bolobanovom Brdu.

Opožarena površina je veća od 100 ha. Požar je zahvatio nisko rastinje, travu, brezovu, bukovu i hrastovu šumu.

U intervenciji gašenja požara učestvuju skoro svi pripadnici PVP, kao i pripadnici civilne zaštite i mještani. Gašenje otežava vjetar i nepristupačan teren. Pravac prema Bolobanovom brdu je ugašen, dok prema selu Bolobani još uvijek gori.

PVP Konjic imala je još tri intervencije na gašenju požara i to:

–        od 16:56 do 18:05 sati, na Falanovom brdu, gdje je gorila šuma,

–        od 18:05 sati u mjestu Lisičići gori šuma, na miniranom terenu, a prema informaciji od 07:45 sati, požar je još uvijek aktivan, te

–        od 19:04 do 21:00 sati, iznad gradskih bazena, gdje je gorila šikara, trava i šuma.

Općina Prozor- Rama. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Prozor- Rama, imala je dvije intervenciju na gašenju požara i to:

–        od 07:00 do 16:00 sati, na Pliševici, gdje je gorila trava, te

–        od 16:00 do 23:00 sati, iznad Hera, gdje je gorila šuma.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je tri  intervencije na gašenju požara i to: u mjestu Perin Han, na gašenju požara niskog rastinja, u mjestu Pećuj na gašenju niskog rastinja i suhe trave, te u mjestu Lokvine, manji šumski požar. Svi požari su ugašeni

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave, u mjestu Ograjina. Požar je ugašen.

Općina Vareš. Vatrogasna jedinica općine Vareš, imala je intervenciju na gašenju pomoćnog objekta u mjestu Pogar, požar je ugašen.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko, imala je intervenciju, na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave, u mjestu Uvorići.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imala je 18 manjih intervencije i to: sedamnaest intervencija na gašenju niskog rastinja, te jedna na gašenju stambenog objekta,

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općinaka služba civilne zaštite Kakanj:

Na klizištu u naselju Malješ stanje je stabilno. Radovi se još izvode na prokopavanju kanala i polaganje cijevi za kanalisanje i odvodnju vode iz klizišta, te aktivne pripreme za izradu potpornog zida za zaštitu stambenih objekata.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u opadanju  za 27 cm u toku 24 sata.  Pumpa je ispumpava vodu iz akumulacije, voda istječe i kroz tunel. Za naselja (Brnjica, Subotinja i Mramora)koja su koristila putnu komunikaciju kroz Donji Kakanj do daljnjeg se koriste alternativni putni pravci.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS 

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. U toku je priprema za uništenje BRK M79, na licu mjesta. Uništenje će izvršiti „A“ Tim Tuzla Federalne uprave civilne zaštite, uz podršku tima Hitne medicinske pomoći, Doma zdravlja Gradačac.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je  informaciju o postojanju NUS-a., od strane Općinske službe civilne zaštite Ilijaš, da se u selu  Korita, nalazi nepoznat NUS.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite koji će navedeni NUS uklonuti u Ponedeljak ( 27.03.2017.god).

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE