Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 31.08./01.09.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Šumski požar na području Ruišta i dalje je aktivan na dva lokaliteta, na lokalitetu Orlinke (između Borove glave i Herceg vrela koji se širi prema Gluhom Porimu), te na lokalitetu Vilinog klanca (potez Vilin klanac – Bijele vode). Minirana i nepristupačna područja onemogućavaju gašenje požara sa zemlje. Trenutno nema ugroženih objekata.

Šumski požar na lokalitetu Čvrsnice je i dalje aktivan i  prijeti da se proširi na područje Dive Grabovice. S obzirom da se radi o miniranom i nepristupačnom terenu jedino je moguće gašenje požara iz zraka.

Prema informaciji od PVP Mostar, sinoć je došlo do požara kod mjesta Jasenjani. U požaru gori nisko rastinje na nepristupačnom terenu.

PVP Mostar ugasila je dva požara i to :

 • od 07:50 do 08:20 sati, na lokalitetu Bijelog Brijega gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te
 • od 16:06 do 18:30 sati, u Jasenici gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. PVJ Čapljina imala je dvije intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja i to:

 • od 15:05 do 16:50 sati, u Gabela polju pri čemu je izgorio voćnjak šljiva, smokvi i šipaka.
 • od 16:50 do 17:20 sati, u mjestu Gabela.

Općina Čitluk. PVJ Čitluk je u periodu od 12:15 do 13:00 sati, u Dobrom selu gasila požar u kojem je gorjelo smeće, trava i nisko rastinje.

Općina Stolac. U protekla 24 sata, PVJ Stolac imala je tri intervencije i to:

 • od 10:00 do 11:40 sati, na lokaciji Hodovo-naselje gašena je zapaljena trava i nisko rastinje.
 • od 11:00 do 12:40 sati, na lokaciji Hodovo-industrijska zona gašena je zapaljena trava i nisko rastinje.
 • od 14:45 do 18:10 sati, na lokaciji Hodovo-naselje gašena je zapaljena trava i nisko rastinje.

Općina Prozor-Rama. Vatrogasna jedinica Prozor Rama je u periodu od 19:00 do 21:20 sati, u selu Orašac gasila požar na zapaljenoj travi i niskom rastinju.

Kanton 10

Općina Kupres. Požar na području općine Kupres, na Procipu i Romića gaju je i dalje aktivan. Požar nije moguće gasiti sa zemlje. U požaru gori visoka šuma.

Općina Drvar. Požari u općini Drvar (Jadovnik i Zvizdaja) i dalje su aktivni. I dalje ima potrebe za gašenjem požara na Jadovniku iz zraka uz pomoć helikoptera OS BiH.

Dana, 31.08.2017. godine, u općini Drvar došlo je i do tri manja požara koja su tokom dana ugašena. Požari su bili u selima Šipovljani i Kamenica gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Te u centru grada gdje je gorjela zelena površina.

Općina Tomislavgrad. Vatrogasno društvo Tomislavgrad gasilo je dva požara na području općine:

 • požar u selu Renići, gdje je gorjela trava i hrastova šuma.
 • požar u selu Zidine, gorjela je trava ovaj požar je prijetio da zahvati vjerski objekt.

Oba požara su ugasili pripadnici VD Tomislavgrad.

Općina Livno. Jučer su na području općine bila dva veća požara i to:

 • u selu Grborezi, prilikom paljenja strništa, vatra se proširila na polje i prema obližnjim kućama, intervencijom VD Livno požar je ugašen.
 • u selu Kablići, došlo je do požara koji je nošen jakim vjetrom došao do kuća. I ovaj požar su ugasili pripadnici VD Livno uz pomoć mještana.

Zapadno-hercegovački kanton

Općina Posušje. Požar otvorenog prostora na lokalitetu Cerovi Doci je i dalje aktivan ali je zbog nepristupačnosti požarišta onemogućeno gašenje. Isti je daleko od naselja i nije prijetnja za stanovništvo i materijalna dobra. Do sada je opožarena trava i nisko rastinje.

Grad Široki Brijeg. Dana, 31.08.2017. godine u periodu od 18:00 do 20:00 sati, u mjestu Crnč gašen je požar koji je zahvatio nisko rastinje i borovu šumu. Opožareno oko pola ha površine.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. PVB Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u naselju Solina. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica Banovići imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u Banovićima. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica Lukavac imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: nisko rastinje u naselju Poljice i šuma u naselju Stupari. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Srebrenik. PVJ Srebrenik imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: požar- tehnička intervencija, u naselju Špionica i nisko rastinje u naselju Falešići. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica Živinice imala je šest intervencija na gašenju požara i to: nisko rastinje u naseljima Dubrave, Živinice, Toplice te šuma u naselju Kuljani. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica Bihać imala je pet intervencija:

 • od 11:51 do 12:30 sati u mjestu Midžići. Gorjela je trava.
 • od 14:10 do 15:10 sati u mjestu Srbljani. Gorjela je trava.
 • od 12:35 do 13:00 sati u mjestu Bakšaiš. Gorjela je trava.
 • od 15:20 do 17:20 sati u mjestu Orašac. Gorjela je trava i malinjak.
 • od 15:00 do 18:40 sati u mjestu Krnja Gata, gorjela je trava i nisko rastinje.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica Bosanski Petrovac imala je intervenciju u krugu firme Bosnaplast, Ulica 5 korpusa, u periodu od 14:10 do 15:25 sati. Gorjela je trava i nisko rastinje.

Općina Bužim. Vatrogasna jedinica Bužim imala je intervenciju u mjestu Pomajdan u periodu od 14:30 do 15:30 sati. Gorjela je trava i nisko rastinje.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica Sanski Most imala je intervenciju u mjestu Čaplje u periodu od 11:35 do 12:30 sati, gdje je došlo do požara na stambenom objektu- kući.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica Bosanska Krupa imala je intervenciju u periodu od 16:53 do 18:10 sati u mjestu Radić, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica Cazin imala je dvije intervencije:

 • od 19:17 do 20:20 sati, u mjestu Liskovac gorjelo je putničko vozilo.
 • od 20:20 do 21:45 sati, u mjestu Pivnice gorio je pomoćni objekat (kruzana).

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasci vatrogasne jedinice Travnik, imali su dvije intervencije i to:

 • na lokalitetu Grahovik, gašen je požar u kojem je gorjela suha trava. Požar ugašen.
 • na lokalitetu Konjska, gašen je požar u kojem je gorjela trava i nisko rastinje. Požar ugašen.

Vatrogasci DVD Nova Bila, imali su intervenciju u krugu pilane Nova Bila. Utvrđeno da gori suha trava, nisko rastinje i trupci oko 7m3. Požar ugašen.

Općina Busovača. Vatrogasci DVD-a Busovača, imali su intervenciju na lokalitetu Bošnjakove kuće. U požaru je gorjela štala. Požar ugašen.

Kanton Sarajevo

U protekla 24 sata, PVJ Kantona Sarajevo imala je četiri intervencije na gašenju zapaljenog niskog rastinja.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Dana, 31.08.2017. godine, Kantonalni operativni centar CZ primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

 • u 15:15 sati, od strane građanina prijavljen je pronalazak ručne bombe ispod mosta u Vojnu.
 • u 18:00 sati, od strane građanina prijavljen je pronalazak ručne bombe u vodi, 200 do 300 metara od brane HE Mostar.

O pristiglim informacijama obavješten je Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ.

Posavski kanton

Općina Orašje. Dana, 31.08.2017. godine, na obali rijeke Save, u mjestu Neđevcu Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ uništio je na licu mjesta dvije ručne bombe koje su imale dosta oštećenja.

Tuzlanski kanton

Općina Doboj Istok. Dana, 31.08.2017. godine, Kantonalni operativni centar CZ Tuzla primio je informaciju o pronalasku NUS-a (artiljerisko zrno 122 mm) od Općinske službe CZ Doboj Istok. O zaprimljenoj informaciji obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje NUS-a FUCZ.

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Kantonalni operativni centar CZ primio je informaciju o pronalasku NUS-a na lokalitetu Bošnjakove kuće. Prijavljen je pronalazak jedne ručne bombe. O zaprimljenoj informaciji obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje NUS-a FUCZ.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE