Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 14./15.08.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Pripadnici vatrogasne jedinice grada Mostara, imali su intervenciju na gašenju požara u vremenu od 17:20 do 18:30 sati, u Maloševićima, gdje je gorjelo rastinje.

Općina Čapljina. Pripadnici vatrogasne jedinice općine Čapljina, imali su intervenciju na gašenju požara, u vremenu od 15:45 do 16:30 sati, na Domanovićima, gdje je gorjela je šuma i rastinje.

Tehnička intervencija

Grad Mostar. U vremenu od 03:30 do 04:00 sati, na putu M-17 u Sutini, pripadnici vatrogasne jedinice vršili su izvlačenje povrijeđene osobe iz automobila.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Pripadnici vatrogasne jedinice grada Bihaća, imali su intervenciju od 19:36 do 20:39 sati, u reonu Željava, gdje je gorjela trava. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom.

Općina Bosanska Krupa. Pripadnici vatrogasne jedinica općine Bos. Krupa, imali su intervenciju od 16:15 do 17:30 sati, u mjestu Ćojluk, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom.

Posavski kanton

Općina Orašje. Dojava od strane DVD-e Matići, o požaru u selu Kostrč, gdje je gorjelo nisko rastinje. Na interveciju su izašla dva vatrogasca DVD-a Matići. Požar je gašen 2 sata i 15 min  i uspješno je ugašen.

Općina Domaljevac-Šamac. Dojava od strane DVD-e Donja Mahala, gdje je gorjelo nisko rastinje. Na interveciju su izašla dva vatrogasca DVD-a D. Mahala. Požar je gašen 3 sata i uspješno je ugašen.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Pripadnici vatrogasne jedinice grada Tuzla, imali su intervenciju na gašenju požara gdje je gorjelo nisko rastinje u Lipnici.

Općina Gračanica. Pripadnici vatrogasne jedinica općine Gračanica, imali su intervenciju na gašenju požara, gdje je gorjelo nisko rastinje, na lokalitetu Kozlovo brdo.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Pripadnici vatrogasne jedinice grada Zenica, ugasili su požare trave i niskog rastinja, u naseljiu Kanal, te kod škole na Crkvičkom brdu.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, imala je pet manjih interevncija, te jednu veću intervenciju u 13:31 sati, na gašenju zapaljene kuće u ul. Plantaže bb, u naselju Gladno Polje, Općina Ilidža. Požar je lokalizovan u 14:45 sati, a ugašen u  17:30 sati. Na gašenju požara angažovano je bilo 27 vatrogasaca sa sedam  vatrogasnih vozila. Pričinjena je veća materijalna šteta, dok nastradalih i povriejđenih lica nije bilo.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Sinoć u 21.15 sati, izbio je požar otvorenog prostora na lokalitetu Brig, intervenirali su pripadnici vatrogasne jedinice i požar su ugasili u 23.00 sati.

Opožareno je cca 1ha trave, niskog rastinja i šume. U intervenciji je sudjelovalo pet vatrogasaca sa dvije vatrogasne cisterne.

VODOSNABDJEVANJE

Zeničko-dobojaki kanton

Općina Tešanj. Na području općine Tešanj, sistem Kraševo i dalje je na snazi Odluka o I stepenu redukcije.

Općina Olovo. Na području općine Olovo, u MZ-e Dolovi i Kruševo, redukcije su u vodosnabdijevanju.

Općine Žepče i Zvidovići. Vatrogasne jedinice Žepča i Zavidovića i dalje povremeno vrše dostavu vode ugroženom stanovništvu lokalnih seoskih vodovoda.

Srednjobosanski kanton

I dalje je otežano snabdijevanje pitkom vodom stanovištva sa vodovodne mreže u D. Vakufu i Pruscu.

Općina Vitez. DVD-e Stari Vitez, još uvijek vrši odvoz pitke vode za MZ-e Bukve, naseljeno mjesto Putkovići.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar CZ-e Tuzla, primio je dvije prijave o pronalasku NUS-a:

– iz OpSlCZ-e Kladanj, gdje je pronađena mina,  i

– iz OpSlCZ-e Doboj Istok, gdje je pronađena minobacačka mina…1 kom..

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Po dojavi građana o pronalasku NUS-a, u selu Berič, MZ-e Berič, pripadnici „A“ Tima FUCZ-e izašli su na lice mjesta i preuzeli jednu ručnu bombu.

Zeničko-dobojaki kanton

Općina Vareš. Od strane Policijske stanice Vareš, izvršena je prijava OpSCZ-e  Vareš, o pronalasku  4 ručne bombe.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Grad Zenica. Od strane građanina iz Zenice, prijavljen je pronalazak 5 ručnih bombi. Na lice mjesta upućeni su pripadnici „A“ Tima FUCZ-e, koji će bombe izuzeti.

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Na lokalitetu „N.Š.Zrinjski“, pronađen je nepoznat NUS.

Općina Travnik. Na lokalitetu Stanična, pronađene su ručne bombe.

Općina Travnik. Na lokalitetu Višnjevo, pronađene su ručne bombe.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite i vođa Tima  Busovača „A“.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Iz Policijske stanice Sjever Mostar, pristigla je prijava o pronalasku jedne ručne bombe, u voćnjaku, u Željuši.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite i vođa Tima  Mostar „A“.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju jučer u 11:34 sati, od strane Općinske službe civilne zaštite Hadžići, da je na lokalitetu Vilovac, u naselju Osanik, pronađen jedan nepoznati NUS.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OSTALO

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Hercegovačko-neretvanski kanton

Za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona izdato je ŽUTO upozorenje meteoalarma, sa temperaturom do 35°C.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE