Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 20./21.10.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanto

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je dvije intervenciju na gašenju požara od 12:10 do 12:40 sati, na Domanovićima, gdje je gorjela šuma i trava.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju na gašenju požara suhe trave u mjestu Glavičine

Tuzlanski kanto

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna brigada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara na kući u naselju Dedino Brdo. Požar je lokalizovan i ugašen.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanto

Grad Mostar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku nepoznatog NUS-a, u Bijelom Polju, te jednu prijavu o pronalasku minobacačke granate na Gubavici.

Prijave proslijeđene „A“ timu Mostar i Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite

Tuzlanski kanto

Grad Tuzla i općina Živinice. „A“ tim vršio je preuzimanje i uništavanje NUS-a  na području Grada Tuzla i općine Živinice.

Posavski kanton

Općina Odžak. Dana 20.10.2017 godine, primljena zabilješka od Policijske stanice Odžak o pronalasku

NUS-a o čemu je obavješten Tim „A“ koji je izašao na teren i pokupio NUS-a nakon čega je isti smjestio u magacin za NUS-a.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE