Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 09./10.10.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. Vatgrogasna jedinica općine Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara krovne konstrukcije na porodičnoj kući. U gašenju požara  bilo  je angažovano  pet vatrogasaca sa tri vozila.

NESREĆA U RUDNIKU

Zeničko-dobojski kanton

Općina Breza. U Rudniku mrkog uglja “Breza” rano jutros smrtno je stradao jedan rudar. Rrudara, koji je radio u trećoj smjeni, smrskala je pogonska guma, a nesreća se dogodila jutros u 04:20 sati. Uviđajne radnje su u toku. Nastradali rudar imao je 28 godina.

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD-e Stari Vitez, i dalje vrši  odvoz pitke vode u MZ-e Ahmiće, naselje Pirići, a DVD-e Vitez, u naselje Nadioci.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Na lokalitetu Milino Selo – Rakani, pronađene su dvije granate. Informacija o pronalasku NUS-a je proslijeđena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Općina Ilidža. Dana, 09.10.2017. godine, u 13:00 sati od strane OpSl CZ Ilidža, u ulici Ilirska br. 187 (naselje Butmir), pronađena je jedna ručna bomba.

Općina Centar. Dana, 9.10.2017. godine u 17:55 sati, od strane PS Centar, u podrumi Instituta za naučno istraživački rad KCUS, pronađen ja jedan nepoznat NUS.

O primljenim  informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedena neeksplodirana sredstva preuzeli isti dan.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE