Predstavnik FUCZ u Skoplju učestvovao na trening kursu za razvoj integrisanog sistema prevencije i ranog upozoravanja na šumske požare

Cilj ovog projekta je prezentacija akcijskog plana i kapaciteta sa kojima pomenute zemlje raspolažu, a sve zbog bolje interoperabilnosti i jačanja regionalnih kapaciteta u svrhu smanjenja rizika od šumskih požara. Kao zaključak ovog dvodnevnog susreta organizator je ocijenio da su sve zemlje učesnice ostvarile značajan napredak.

Predstavnik Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) učestvovao je na trening kursu “Third Country Programme for Development of Integrated System for Prevention and Early Warning of Forest Fires” (Program za razvoj integrisanog sistema za prevenciju i rano upozoravanje od šumskih požara za treće zemlje) koji je od 6. do 8. marta 2017. godine održan u Skoplju.

Ovo je nastavak trening kursa koji je u novembru  2016. godine održan u Skoplju. I ovaj put organizator je bio Centar za upravljane kriznim situacijama Republike Makedonije (CMC) u kooperaciji sa japanskom Međunarodnom agencijom za koordinaciju (JICA)

Zemlje učesnice, kao i prošle godine, su bile: Makedonija, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Albanija, a pored predstavnika FUCZ, Bosnu i Hercegovinu su predstavljale još dvije osobe iz Hidrometeorološkog zavoda BiH i JP “Šume RS”.

Cilj ovog projekta je prezentacija akcijskog plana i kapaciteta sa kojima pomenute zemlje raspolažu, a sve zbog bolje interoperabilnosti i jačanja regionalnih kapaciteta u svrhu smanjenja rizika od šumskih pozara.

Kao zaključak ovog dvodnevnog susreta organizator je ocijenio da su sve zemlje učesnice ostvarile značajan napredak. Za Bosnu i Hercegovinu rečeno je da ima ogroman potencijal, a rješavanje problema kao što je npr. kompletiranje i dostava baze podataka JP “Šume RS” (površina, zastupljenost i raznovrsnost šuma, dužina pristupnih puteva, objekti…) prema JICA-i širom otvara vrata konkretnijem razvoju nacionalnog integrisanog sistema uz pomoć japanskih eksperata.