Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 13./14.03.2017.godine, do 10:00 sati

POPLAVE

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save, je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena  jutros u 07:00 sati, iznosila je:

–        Bosanski Brod ——————————-  589 cm (pripremno stanje), jučer 631 cm,

–        Bosanski Šamac —————————-  444 cm (pripremno stanje), jučer 500 cm,

–        Orašje ——————————————  689 cm (pripremno stanje), jučer 739 cm.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac                                                                         

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,85 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je niži za 17 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 66,0 m3/s.

Općina Doboj Istok. Na osnovu Odluke općinskog načelnika od 08.03.2017. godine, na snazi je i dalje stanje prirodne nesreće. Pod vodom se još uvijek  nalazi oko 60 ha poljoprivrednog zemljišta.

Općina Gračanica. Dana 10.03.2017. godine, općinski Načelnik općine Gračanica donio je Odluku o proglašenju stanja neposredne opasnosti od klizišta i poplava na području općine Gračanica. Pod vodom je oko 40 ha poljoprivrednog zemljišta. Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac jutros u 07,00 sati iznosio je 328 cm (niži za 39 cm u odnosu na jučer u 06,00 sati).

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

  • – od 08:50 do 11:20 sati,  u Kokorini gdje je gorjelo rastinje, te
  • – od 14:50 do 16:00 sati, u Bačevićima gdje je gorjelo rastinje i pragovi na pruzi.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

  • – od 12:13 do 13:20 sati, u Gabeli (Unka), gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te
  • – od 12:45 do 14:10 sati, u Čapljinskom polju, gdje je gorjela trava i trska.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je dvije intervenciju na gašenju požara i to:

  • – od 13:10 do 15:00 sati, na lokalitetu Pješivac, opožareno je 0,7 ha trave i niskog rastinja,
  • – od 19:15 do 20:15 sati, na lokalitetu Pješivica, opožareno je 1 ha trave i niskog rastinja.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići.  Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je  intervencije  u mjestu Mustajbašići, na gašenju požara koji je zahvatio dimnjak i dio krova privatne kuće, te  u ulici Zlatnih Ljiljana na gašenju požara koji je zahvatio  privatne kuće. Prilikom intervencija nije bilo povrijeđenih lica, dok je na objektima pričinjena manja materijalna šteta.

Općina Kakanj. Profesionalna vatrogasna  jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju  požara trave i niskog rastinja u mjestu  Turbići.

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine  Bosanska Krupa imala je intervenciju u vremenu od 18:30-20:00 sati, u mjestu Vučkovac, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin imala je intervenciju u vremenu od 18:20-20:40 sati, u  mjestu Pećigrad, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila četiri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je intervencije:

  • –  od 18:40-19:45 sati, u mjestu Veinac, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom, te
  • –  od 19:55-21:35 sati. u mjestu Orčeva Luka, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. Dana 13.03.2017. godine, došlo je do aktiviranja klizišta u naselju Donji Srebrenik, koje ugrožava jedan stambeni objekat.

Općina Gradačac. Dana 13.03.2017. godine, došlo je do aktiviranja dva nova klizišta i to u naseljima: Mionica I na poljoprivrednom zemljištu, te u naselju Mionica III, gdje je prilikom polaganja telekom kablova došlo do aktiviranja klizišta u zoni starog saniranog klizišta. Također, u naselju Zelinja Donja, došlo je do reaktiviranja starog klizišta, koje ugrožava jedan stambeni objekat.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Na klizištu u naselju Malješ i dalje se vrše radovi na  na rasterećenju klizišta odvozom materijala, tako da je za sada klizište stabilno. U narednom periodu izradiće se projektna dokumentacija za pomenuto klizište,  te pristupiti konačnoj sanaciji.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u opadanju. Voda se ispumpava sa jednom pumpom iz akumulacije.

Kako je u području Ribnice, usljed pomenutog klizišta došlo do prekida saobraćaja, alternativni putni pravci za naselja Brnjica je preko Bijelih voda-Kondžilo-Brnjic, za Subotinje preko Ribice i kopa Tvornice centa, a za Mramor preko Površinskog kopa Vrtlište.

Na autoputu A-1 Kakanj – Zenica Jug, u mjestu Donji Tičići, zbog sanacije klizišta saobraćaj se odvija sporije, u oba smjera jednom trakom.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA – KVALITET ZRAKA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK-a, kvalitet zraka za dan 13.03.2017. godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, Bukinje i Lukavac, dok je na lokalitetu Živinice odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. U 09:30 sati, iz MUP-a stigla prijava o pronalasku  NUS-a, koji je smješten u njihovim prostorijama. Radi se o  bakljama, jednoj ručnoj bombi i jednoj granati.

Prijava po prijemu proslijeđena timu Mostar „A“ i  Timu za UES FUCZ-e.

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. „A“ tim za uklanjanje NUS-a, obavljao je poslove na uklanjanju NUS-a na području općine Lukavac. U protekla 24 sata, Kantonalni operativni centarTuzla  zaprimio je dvije prijave o pornalasku NUS-a od strane i to: Općinske službe civilne zaštite Lukavac i Gradske službe civilne zaštite  Tuzla. O primljenim informacijama obavješten je Tim UES FUCZ-e.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Vitez. Prispjele dvije prijave o postojanju NUS-a i to:

  • –  na lokalitetu Divjak,  radi se o ručnoj bombi m-75 … 1 komad,
  • –  na lokalitetu Jardol, radi se ručnoj bombi  m-52…1 komad.

O navedenim informacijama obavjesten je Tim UES FUCZ-e.

Općina Busovača. Prispjela prijava o postojanju nepoznatog NUS-a na lokalitetu Carica. O navedenoj informaciji obavjesten je Tim UES FUCZ-e.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE