Predstavnici FUCZ prisustvovali vanrednoj sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK-a u Prači

Predstavnici FUCZ prisustvovali vanrednoj sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK-a u Prači

Sjednicom je predsjedavala Aida Obuća, komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite i predsjedavajuća skupštine BPK-a Goražde. Pored komandanta i članova KŠCZ, sjednici je prisustvovao direktor Federalne uprave civilne zaštite, Fahrudin Solak, premijer BPK-a Goražde, te načelnik Općine Pale-Prača, Asim Zec sa saradnicima.

Na ovoj sjednici, sa samo jednom tačkom dnevnog reda, razmatrana je aktuelna situacija i stanje u općini Pale FBiH, odnosno o štetnim posljedicama koje su uzrokovane prirodnom nesrećom – poplavom koja je pogodila područje ove općine. Konstatirano je da su nanesene velike štete, kako na stambenim objektima, tako i na poljoprivrednom zemljištu.

Fahrudin Solak, direktor FUCZ, na današnjem sastanku je istakao da će Federalna uprava civilne zaštite, kao i uvijek do sada, pomoći u skladu sa svojim mogućnostima.

Zaključeno je da se nakon procjene nastalih šteta iz ove Općine uputi zahtjev vladi BPK-a, te Kantonalnoj i Fedaralnoj upravi civilne zaštite, za pomoć u sanaciji šteta prouzrokovanih ovom poplavom.

Na ovom ugroženom području naselja Prača još uvijek je na snazi stanje prirodne nesreće.

{loadposition 2016-03-02}