Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 02.03./03.03.2016. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Pale-Prača. Usljed obilnih kišnih padavina koje su prouzrokovale poplave na području općine Pale Federacije BiH, od strane općinskog naćelnika općine Pale, proglašeno je stanje prirodne nesreće za to područje na dan 29.02.2016. godine, te naredjeno angažovanje raspoloživog ljudstva, mehanizacije, svih uposlenih u organima uprave, privrednih društava te drugih pravnih subjekata na području općine u cilju spašavanja ugroženih ljudi i materijalnih dobara, te otklanjanje posljedica izazvanih poplavama.

Nivo rijeke Prače izmjeren jutros u 07,00 časova iznosio je 118 centimetara sa tendencijom je blagog opadanja. Ekipe civilne zaštite u općini Pale Federacije BiH su na terenu, gdje rade na saniranju šteta nastalih od posljednjih poplava.

Općina Foča-Ustikolina Federacije BiH. Na osnovu informacije dobijene od Općinske službe civilne zaštite općine Foča u Federaciji BiH, u proteklih 24 sata, nije bilo pojava opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra. Predstavnici općine Foča Federacije BiH izvršili su obilazak lokacija na kojima je došlo do oštećenja, usljed obilnih kišnih padavina. Općina je angažovala mehanizaciju JKP ,,Ušće“ na pročišćavanju propusta i saniranju nastalih šteta na lokalnim putnim pravcima. Radovi su još u toku.

Općina Goražde. Nivo rijeke Drine izmjeren jutros u 7,00 časova, na hidrološkoj stanici Goražde iznosio je 152,58 centimetara sa tendencijom blagog opadanja.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,25 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je viši za 1 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 37,10 m3/s.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Prema mjerenju jutros u 07:00 sati, vodostaj rijeke Une iznosi 71 cm, dok je jučer iznosio 79 cm. Kritična tačka je 100 cm.

Općina Sanski Most. Prema mjerenju jutros u 07:00 sati, vodostaj rijeke Sane je u opadanju i iznosi 197 cm, dok je jučer iznosio 211 cm. Kritična tačka je 380 cm.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj svih vodenih tokova na području Kantona u odnosu na protekli period je u porastu.

Za sada nema izlijevanja rijeka iz korita i ne predstavljaju opasnost po građane i materijalna dobra.

 

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica Ključ imala je jednu intervenciju od 15:00 do 15:30 sati, u mjestu Bebići, gdje je gorjela trava. Požar su gasili dva vatrogasca sa jednim vozilom i tri mještanina.

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica Jajce imali je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Gornji Orašac. Požar je izbio na staroj nenaseljenoj kući. Kuća je izgorjela, ali su vatrogasci spriječili širenje požara na drugu kuću, koja se nalazi u neposrednoj blizini.

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK-a, kvalitet zraka za dan 02.03.2016. godine, ne može se ocijeniti na lokalitetima Lukavac, Cerik i Mobilna Banovići. Kvalitet zraka za dan 02.03.2016. godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC i Bukinje.

          

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Od strane policijske stanice stigla prijava o pronalasku NUS-a, u mjestu Raštani, gdje je pronađena jedna zolja.

Općina Posušje. Od strane policijske uprave Posušje, stigla prijava o pronalasku NUS-a. Radi se o sljedećem NUS-u: bomba M 75 osam komada, protutenkovska mina BRK M-79 jedan komad i vježbovni upaljač sto komada. Obavješteni vođa ,,A“ Tima Mostar i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Izvršena prijava NUS-a na lokaciji Kalibunar, gdje je pronađen jedan metak 14,5 mm . Obavješten „A” Tim i prijava proslijeđena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Općina Jajce. Izvršena prijava NUS-a na lokaciji – Mile, gdje je pronađena jedna granata MB 80 mm. Obavješten „A” Tim i prijava proslijeđena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

 

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Od strane Operativnog centra CZ Hadžići, primljena informacija o pronalasku jedne ručne bombe u naselju Pazarić.

Općina Novi Grad. Primljena informacija od Policijske stanice Novi Grad, da se u njihovim prostorijama nalazi jedna ručna bomba i više komada municije.

Općina Ilijaš. Od strane građanina, izvršena prijava o postojanju NUS-a u mjestu Mrakovo-Podgora I, radi se o granati.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS u Hadžićima i Novom Gradu uklonuli isti dan, a NUS u Ilijašu planiran je da se ukloni u toku današnjeg dana.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE