Na Igmanu izvedena druga faza obuke (search and rescue/potraga i spašavanje) za 32 pripadnika FUCZ u vještinama traganja za nestalim i izgubljenim osobama

Na ovoj obuci obrađene su teme koje se tiču topografije, digitalne kartografije, upotrebe GPS uređaja, osnova potrage i organizacije potražnih akcija, a uvježbavan je i praktični dio korištenja GPS uređaja za traženje nestalih osoba. Kao i u prvoj fazi obuke, koja je održana 3. i 4. avgusta, i u ovoj drugoj teoretski dio realiziran je u prostorijama FUCZ, dok je praktični dio izvođen na lokalitetu Grkarica na planini Igman. Ovo je druga od ukupno pet grupa u koje je svrstano oko 200 pripadnika FUCZ, što će na kraju rezultirati većem broju obučenih i osposobljenih ljudi za potrage.

U organizaciji Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i Gorske službe spašavanja u Bosni i Hercegovini (GSSuBiH) 11. i 12. avgusta nastavljena je druga faza obuke za 32 pripadnika FUCZ na temu POTRAGE za nestalim osobama.

Kao i u prvoj fazi obuke, koja je održana 3. i 4. avgusta, i u ovoj drugoj teoretski dio realiziran je u prostorijama FUCZ, dok je praktični dio izvođen na lokalitetu Grkarica na planini Igman.

Na ovoj obuci, između ostalog, obrađene su teme koje se tiču topografije, digitalne kartografije, upotrebe GPS uređaja, osnova potrage i organizacije potražnih akcija, a uvježbavan je i praktični dio korištenja GPS uređaja za traženje nestalih osoba.

Ovo je druga od ukupno pet grupa u koje je svrstano oko 200 zaposlenika FUCZ, što će u mnogome doprinijeti angažmanu većeg broja obučenih i osposobljenih ljudi za potrage.

Obuku su izvodili instruktori za vođenje potraga GSS u BiH Zdenko Marić i Sabahudin Spahović, koji je i pripadnik FUCZ.

Nastavak obuke, odnosno njena treća faza, predviđena je za 17. i 18. avgust ove godine, kada se očekuje približan broj učesnika, pripadnika FUCZ.