Održana 30. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite

Na današnjoj sjednici FŠCZ usvojen Prijedlog odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta općinama Zapadno-hercegovačkog kantona (Ljubuški, Grude, Posušje i Široki Brijeg) u ukupnom iznosu od 165.000,00 KM i  općinama Hercegovačko-neretvanskog kantona (Čapljina, Čitluk, Jablanica, Konjic i Stolac) u ukupnom iznosu od 280.000,00 KM.  

Usvojen je Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu FŠCZ, u kojem se, između ostalog, u članu 2 dodaje stav koji se tiče novih okolnosti čiji se nastanak nije mogao predvidjeti i koje zahtijevaju hitno donošenje odluke, odnosno zaključka Štaba. U tom slučaju, komandant, uz konsultaciju sa načelnikom Štaba, je ovlašten sazvati telefonsku sjednicu Štaba koja bi se održala tako što načelnik Štaba telefonom, faxom, emailom, sms-om ili na drugi način obavijesti sve članove Štaba o potrebi i razlozima donošenja odluke, odnosno zaključka Štaba i zatraži izjašnjenje svakog člana.

Članovi FŠCZ ocijenili su izuzetno upješnim učešće timova FUCZ u NATO terenskoj vježbi “Bosna i Hercegovina 2017”, a Mario Glibić, savjetnik za strateško planiranje zapovjednice Jelke Milićević, koja je bila spriječena prisustvovati sjednici FŠCZ zbog današnje zajedničke sjednice obje entitetske Vlade u Sarajevu, prenio je njene čestitke na doprinosu FUCZ ukupnom uspjehu i odličnoj organizaciji ove do sada najbrojnije i prve NATO vježbe održane u BiH.

Danas je (4.10.2017. godine) u sjedištu Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u  Sarajevu održana 30. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom je, u odsustvu ministrice Jelke Milićević, zapovjednice Štaba, predsjedavao načelnik Štaba Fahrudin Solak.

Na današnjoj sjednici FŠCZ razmatran je i usvojen Prijedlog odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta općinama Zapadno-hercegovačkog kantona u ukupnom iznosu od 165.000,00 KM, i to: Ljubuškom (100.000,00 KM), Grudama  (15.000,00 KM), Posušju (10.000,00 KM) i Širokom Brijegu 40.000,00 KM.

Razmatran je i usvojen Prijedlog odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta općinama Hercegovačko-neretvanskog kantona u ukupnom iznosu od 280.000,00 KM, i to: Čapljini (105.000,00 KM), Čitluku (60.000,00 KM), Jablanici (20.000,00 KM), Konjicu (30.000,00 KM) i Stocu 65.000,00 KM.

Prethodno je Federalna komisija za procjenu štete, putem vlada Zapadno-hercegovačkog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, zaprimila zahtjeve ovih općina za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće izazvane niskim temperaturama i mrazom (krajem aprila i početkom maja ove godine) nakon što su proglasile stanje prirodne nesreće.

Na današnjoj sjednici članovi FŠCZ ocijenili su izuzetno upješnim učešće timova FUCZ u NATO terenskoj vježbi “Bosna i Hercegovina 2017”, a Mario Glibić, savjetnik za strateško planiranje zapovjednice Jelke Milićević, koja je bila spriječena prisustvovati sjednici FŠCZ zbog današnje zajedničke sjednice obje entitetske Vlade u Sarajevu, prenio je njene čestitke na doprinosu FUCZ ukupnom uspjehu i odličnoj organizaciji ove do sada najbrojnije i prve NATO vježbe održane u BiH.

Razmatran je i usvojen Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Federalnoj upravi civilne zaštite u iznosu od 60.000,00 KM  za troškove koji su nastali zbog aktivnog učešća u NATO terenskoj vježbi “Bosna i Hercegovina 2017” koja je u Tuzli i okolini održana od 25. do 29. septembra.

Razmatran je i usvojen Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu FŠCZ, u kojem se, između ostalog, u članu 2 dodaje stav koji se tiče novih okolnosti čiji se nastanak nije mogao predvidjeti i koje zahtijevaju hitno donošenje odluke, odnosno zaključka Štaba. U tom slučaju, komandant, uz konsultaciju sa načelnikom Štaba, je ovlašten sazvati telefonsku sjednicu Štaba koja bi se održala tako što načelnik Štaba telefonom, faxom, emailom, sms-om ili na drugi način obavijesti sve članove Štaba o potrebi i razlozima donošenja odluke, odnosno zaključka Štaba i zatraži izjašnjenje svakog člana. Odluka, odnosno zaključak Štaba, smatra se donesenim ukoliko se većina članova Štaba pozitivno izjasnila o prijedlogu koji uz obavijest formuliše komandant Štaba i koji je dužan na prvoj narednoj sjednici Štaba podnijeti informaciju o razlozima i okolnostima koje su nalagale održavanje telefonske sjednice.