Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 11./12.07.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica. Požar na planini Čvrsnici se proširio pa se vatra uočava na nekoliko mjesta.  Požar se spustio do jedne kuće na  oko 200 metara. Gori borova šuma i veća je koncentracija dima nego prethodnih dana.

Zbog jako strmog terena potrebna je pomoć u gašenju požara iz zraka helikopterom OS-a BiH.

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 09:10 do 09:50 sati,na lokalitetu Južnog logora, gdje je gorjela trava,

– od 15:05 do 16:25 sati, u naselju Livač, gdje je gorilo nisko rastinje,

– od 22:25 do 23:00 sati, u Ortiješu, gdje je  gorjela trava,

– od 23:21 do 23:40 sati, uz magistralnu cestu kod Bafo naselja, gdje je gorjela   trava i nisko rastinje.

– od 00:11 do 01:00 sati, u Prigrađanima, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– Požar u Višićima na farmi „Vita Vi“ je pod nadzorom. Jedna vatrogasna ekipa vrši natapanje požarišta-skladište sijena.

– od 13:30 do 14:45 sati, u kanjonu rijeke Bregave, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:45 do 16:15 sati, u Gabeli, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:35 do 18:20 sati, u Domanovićima, gdje je gorila trava i nisko rastinje,

– od 18:05 do 18:27 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 18:27 do 18:45 sati, u Višićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na nasipu uz rijeku Neretvu.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:50 do 21:00 sati, na Biletićima, gdje je  gorjela trava, smreka, te nisko i visoko rastinje. Požar je gasilo 16 vatrogasaca sa 2 vozila.

– od 20:45 do 21:55 sati, u Služnju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja na lokalitetu Poplat, gdje je požar zahvatio cc15 ha. Požar je gasilo 7 vatrogasaca sa 3 vozila.

Općina Neum. Požar koji je izbio  jučer oko sela Dašnica, još je aktivan i nije stavljen pod kontrolu.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Bugojno. Vatrogasna jedinica općine   Bugojno imala je intervenciju na gašenju požara suhe trave na lokalitetu Rostovo. Požar ugašen.

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja kod gradske toplane. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Kalesija.  Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervenciju na gašenju požara na sijenu u MZ Tojšići, naselje Babajići. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac  imala je intervenciju na gašenju požara dvije štale u naselju Devetak (Babići). Požar je lokalizovan i ugašen te je spašena  stoka, kao i mehanizacija.

Općina Srebrenik.  Vatrogasna jedinica općine Srebrenik imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u mjestu Sladna (Ibrići). Požar je lokalizovan i ugašen.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla  imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– požar niskog rastinja u naselju Jusići,

– požar na kući u naselju Čaklovići.

Navedeni požari su lokalizovani i ugašeni.

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 10:40 do 11:35 sati, u mjestu Tržac, gdje je gorjela trava. Požar su gasili dva vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 20:45 do 21:50 sati, u mjestu Beganovići-Krivaja, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar su gasili dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju od od 17:55 do 19:50 sati, u mjestu Čaglica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasili dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervenciju na gašenju šumsog požara u mjestu Brankovići.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinice Kantona Sarajevo imala je intervencije na gašenju niskog rastinja.

Zapadno-hercegovački kanton

Općina Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica općine široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja u mjestu Trn.

Općina Ljubuški.  Vatrogasna jedinica općine Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja u mjestu Vašarovići.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Tuzla

Završeno je učešće pripadnika „A“ tima za uklanjanje NUS-a na pružanju podrške učesnicima na „Maršu mira“ 2017.

Općina Doboj Istok. Dana 11.07.2017. godine, prijavljen pronalazak jedne ručne. Prijava o pronalasku NUS-a proslijeđena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Dana 11.7.2017. godine, u 14:10 sati, od strane Općinske službe civilne zaštite općine Hadžići, primljena informacija da je u naselju Vrančići pronađen jedan NUS.

Općina Trnovo. Dana 11.7.2017. godine, u 14:40 sati, od strane Policijska stanica Trnovo,  primljena informacija da je u rejonu Raketnica pronađen jedan NUS.

O primljenim informacijama obaviješten Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, zbog ekstremno visokoih temperatura izdao je Narandžasto  upozorenje za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona, dok je za ostale kantone na području Federacije BiH na snazi Žuto upozorenje.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE