Ljudstvo, vozila i oprema FUCZ u podršci “Maršu mira Nezuk – Potočari 2017” u sklopu obilježavanja 22. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice

Timovi FUCZ sa ljudstvom, terenskim vozilima i cisternama za pitku vodu i ove godine bili su podrška učesnicima trodnevnog “Marša mira Nezuk-Potočari 2017” koji su od ranih jutarnjih sati 8. jula do poslijednevnih sati 10. jula 2017. godine prepješačili trasu dugu 100 kilometara kojom su u ljeto 1995. godine prošli Srebreničani tražeći spas na slobodnoj teritoriji na području Tuzle.

Povodom obilježavanja 22. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice i ukopa 71 identifikovane žrtve genocida, Federalna uprava civilne zaštite je još intenzivnije nego prošlih godina, u saradnji sa Ministarstvom za izbjeglice i raseljena lica FBiH, Organizacionim odborom ovog događaja i Pododborom za organizaciju “Marša mira”, stavila na raspolaganje ljudstvo, opremu i vozila.

Timovi FUCZ su kao podrška “Maršu mira 2017” prateći učesnike uspostavili šatorske kampove sa medicinskim tačkama na lokacijama sela Liplje u općini Zvornik, Mravinci-Konjević Polje i Potočari-Srebrenica.

Na sve tri navedene lokacije,  FUCZ postavila je šatore za učesnike Marša i medicinske ekipe Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Vozila FUCZ pratila su “Marš mira”, zajedno sa medicinskim ekipama pomagali povrijeđenim i iznemoglim te ih prevozili do ambulanti. Dio vozila imao je i cisterne sa pitkom vodom koje su, osim u kampovima gdje su bili smješteni učesnici, bile postavljene i na punktovima koji su se nalazili na trasi od Nezuka do Potočara  kuda su prolazili učesnici Marša. U kampu FUCZ bili su smješteni učesnici “Marša mira” iz svih dijelova svijeta koji nisu imali osiguran smještaj, a pripadnici FUCZ su se pobrinuli da nijedan učesnik ne ostane bez smještaja, deka, hrane, vode…

Iako su cisterne sa vodom bile postavljene na punktovima duž cijele trase, jedan od mobilnih timova FUCZ je na lokaciji Udrč, inače najtežoj završnoj dionici Marša, 09. jula pružio dodatnu logističku podršku sa flaširanom vodom i kapama što je umnogome pomoglo učesnicima kojima je kretanje otežavala izuzetno visoka temperatura i kojih je ove godine bilo više od pet hiljada.

Istog dana, još jedan tim FUCZ, zajedno sa volonterima nekoliko nevladinih organizacija na lokaciji Cerske učesnicima Marša dijelio je hranu (sendviče).

Postavljen je i kamp i pokretna kuhinja za motocikliste, učesnike 6. Internacionalnog moto-maratona Srebrenica 2017. pod motom “Da se ne zaboravi i ne ponovi”, kojih je ove godine bilo više od 400, a koji su 10. jula stigli u Potočare iz cijele BiH, kao i iz Turske, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, pa čak i iz Libije kako bi 11. jula prisustvovali komemoraciji u povodu obilježavanja 22. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice.

Na trasi od Nezuka do Potočara učesnici Marša prošli su sljedećom maršrutom: Nezuk – Baljkovica – Parlog – Crni Vrh – Snagovo – Liplje – Jošanica – Donja Kamenica – Bakrači – Glodi – Udrč – Cerska – Kaldrmica – Đugum – Mravinjci – Burnice – Kameničko Brdo – Ravni Buljim – Jaglići – Šušnjari – Budak – Potočari (Memorijalni centar).

Sve aktivnosti provodene su u koordinaciji sa Organizacionim odborom ovogodišnje komemoracije u Srebrenici i Pododborom za organizaciju “Marša mira”.

Trinaesti po redu “Marš mira Nezuk – Potočari 2017ˮ i ove godine je, pored komemoracije i dženaze žrtvama koja je danas (11. jula) obavljena u Memorijalnom centru u Potočarima, jedna od glavnih aktivnosti u sklopu obilježavanja 22. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice.