Deminerski timovi FUCZ na lokaciji Duge Njive – Seljublje kod Kalesije očistili skoro 100 hiljada m2 sumnjive površine

Na ovom zadatku bili su angažovani Deminerski timovi FUCZ – “Orašje-B”, “Tuzla – B”, mašinski PLANT tim sa mašinom za uklanjanje ruševina i mašinski tim sa deminerskim mašinama MV-4 i PT300 te POEK tim. Pronađeno je i uništeno šest mina PMA-1, tri mine PMR-2A, upaljač mine UPMR-2A, ručna bomba, dva trenutna tromblona, zrno 20 mm i okvir za AP –M70 sa 30 metaka 7,62×39.

Na lokaciji Duge Njive – Seljublje kod Kalesije završen je zadatak tehničkog izviđanja i deminiranja na kojem su bili angažovani Deminerski timovi FUCZ – “Orašje-B”, “Tuzla-B”, mašinski tim sa mašinama za deminiranje MV-4 i PT300, mašinski PLANT tim i POEK tim.

Ukupna sumnjiva površina je iznosila 98.802 m², tehnički je izviđeno 46.900 m2, mašinski (sa mašinom PT300) 42.000 m2, a sa mašinom MV-4 očišćeno je 8.540 m2 sumnjive površine. Mašinski PLANT tim uredio je prilazni put radilištu, a POEK tim je kroz radne staze očistio 1.362 m2 sumnjive površine.

Pronađeno je i uništeno šest mina PMA-1, tri mine PMR-2A, upaljač mine UPMR-2A, ručna bomba, dva trenutna tromblona, zrno 20 mm i okvir za AP –M70 sa 30 metaka 7,62×39.

Teren je bio dosta nepristupačan za rad, dok su vremenski uslovi (kiša i snijeg) otežavali radove u na ovom zadatku.

Obzirom da očišćena površina graniči sa obradivim zemljištem koje koristi lokalno stanovništvo, kao i lokalnim kolskim putem, završetkom ovog zadatka povećana je sigurnost stanovništva koje se kretalo pored rizične površine.

Na ovom lokalitetu krajem 2016. godine deminerski timovi FUCZ očistili su i deminirali još 62.515 m² sumnjive površine.