Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 10./11.08.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton 10.

Požar na planini Dinari, iznad sela Odžak, Ćaić,  G.Rujani i Sajković općina Livno i dalje je aktivan. Požar gase djelatnici Šumarije Livno.

Požar između općina B.Grahovo i Glamoč i dalje je aktivan i pod kontrolom.

Požar na području između općina B.Grahovo i Drvar i dalje je aktivan i pod kontrolom.

Helikopter OS BiH je na redovnom pregledu.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– od 14:00 do 16:30 sati, u Cerićima, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:20 do 20:30 sati, u naselju Bjelovčina (kod škole), gorjela trava i nisko rastinje,

– I dalje je aktivan požar koji je izbio 09.08.2017. godine u mjestu Stidelj, MZ Glavatičevo. Oko 11:45 sati, upućen je zahtjev za angažiranje  helikoptera OS BiH za pomoć u gašenju požara, međutim zahtjev je odložen zbog prioriteta angažovanja helikoptera  na gašenju požara na području općina Livno i Trebinje.

Stanje na ovom požarištu, u jutarnjim satima 11.08.2017. godine,  je nepromijenjeno.

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je šest  intervencija na gašenju požara i to:

– od 13:45 do 14:30 sati, na Šehovini, gorjela trava i rastinje,

– od 15:15 do 15:50 sati, na Smrčenjacima, gorio stan,

– od 21:50 do 22:15 sati, u Opinama, gorjela trava,

– od 22:20 do 23:20 sati, u Gnojnicama, gorjela trava,

– od 23:45 do 00:30 sati, u Opinama, gorjela trava,

– od 03:40 do 04:10 sati, u Zaliku, gorjela trava.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je četiri intervencije na gašenju požara i to:

– od 05:30 do 06:20 sati, u Tasovčićima,  gorjela trava,

– od 09:20 do 10:30 sati, u Šuškovom naselju, gorjelo smeće,

– od 20:00 do 20:30 sati, u Tasovčićima,  gorjela trava,

– od 22:30 do 22:50 sati, u Tasovčićima,  gorjelo smeće.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:25 do 14:00 sati, na lokaciji Todorovići, gorjelo smeće u kontejneru,

– od 19:00 do 20:20 sati, na Aladinićima, gorjela trava i nisko rastinje.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški.  Pripadnici vatrogasne jedinice Ljubuški, sinoć od 21:25 do 23:00 sata, gasili su požar otvorenog prostora na lokalitetu Dračevice (Donji Radišići). Opožarena je trava i nisko rastinje površine oko 1 ha. U intervenciji je učestvovalo pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju od 10:35 do 12:30 sati u mjestu Lohovo. Gorjela je trava. Požar su gasila četiri vatrogasca sa dva vozila.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin, imala je intervenciju od 13:45 do 15:40 sati u mjestu Tržačka platnica. Gorjela je šuma i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju od 09:50 do 11:30 sati u mjestu Revenik. Gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca vozilom.

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Dana 10.08.2017. godine, Profesionalna vatrogasna jedinica dobila je dojavu o požaru na suhoj livadskoj travi i šiblju,  koji se proširio na bjelogoričnu i crnogoričnu borovu šumu u mjestu Zaimov do, MZ Ilovača. Odmah po dojavi, u 05,40 sati, jedano vatrogasno vozilo i četiri vatrogasca izlaze na lice mjesta i pristupaju gašenju istog i u 09,15 sati stavljaju požar pod kontrolu. Četiri  radnika JP Bosansko-Podrinjske šume su ostavljena da dežuraju na požarištu.

Istog dana, u 15,30 sati Profesionalna vatrogasna jedinica dobila je dojavu o ponovnom aktiviranju požara u Zaimovom dolu. Jedno vatrogasno vozilo i tri vatrogasca otišli su na gašenje požara, gdje su radnici JP Bosansko-Podrinjske šume gasili požara. U 17,20 sati tražili su pojačanje u ljudstvu, te su im u ispomoć došli još tri vatrogasca i jedan uposlenik Službe civilne zaštite sa jednim vatrogasnim vozilom. Akcija gašenja požara je vršena čitavu noć.  Nastavak akcije gašenja požara je nastavljen i jutros, gdje se na licu mjesta nalaze četiri vatrogasca i pet radnika JP Bosansko-Podrinjske šume .     Također, Profesionalna vatrogasna jedinica dobila je dojavu o pojavi požara na šumi i niskom rastinju u mjestu Desani. Odmah po dojavi u 20,00 sati jedano vatrogasno vozilo i tri vatrogasca izlaze na lice mjesta, provode akciju gašenja požara i isti lokalizuju u 23,10 sati. U akciji gašenja požara, pored vatrogasaca, učestvovali su i jedan uposlenik Službe civilne zaštite grada Goražda, te  pet mještana naselja Desani i tri uposlenika  Opštine Novo Goražde.

Zeničko-dobojski kanton

Apel stanovništvu od strane Kantonalne uprave civilne zaštite: „Obzirom na sušan period i visoke dnevne temperature koje pogoduju nastanku i brzom širenju vatre, i nastanku požara koji u ovim uslovima može značajno ugroziti ljude i materijalna dobra, još jednom upućejemo apel stanovništvu na dosljedno poštivanje svih preventivnih mjera na zaštiti od požara, izbjegavajući bilo kakvo spaljivanje otpada ili radnje koje mogu izazvati nastanak požara.“

Grad Zenica.Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Kanal, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te na gašenju trave i niskog rastinja kod naplatnih kućica na autputu A1. Osim toga imala je intervenciju na gašenju gume na teretnom motornom vozilu u naselju Perin Han.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica Žepče imala je intervenciju na gašenju automobila na putu M-17, na gašenju požara u firmi „Jasmin M.“ u naselju Ljeskovic, te na gašenju šumskog požara u mjestu Ivlje, kod Željeznog polja.

Općina Olovo. Vatrogasna jedinica Olovo imala je intervenciju na gašenju trave i niskog rastinja u mjestu Jelaške. Brzom intervencijom vatrogasaca uz pomoć stanovništva požar je lokalizovan i ugašen. Nije bilo materijalne štete niti povrijeđenih lica. Po izjavi prisutnih, prije izbijanja požara se čula eksplozija na strujnim vodovima, vidio crni dim oko vodova, da bi se potom ukazao i dim ispod gdje se zapalila suha trava i sitno rastinje. O svemu je obavještena Elektrodistribucija, te su njihovi timovi po suzbijanju požara izašli na lice mjesta. Intervencija Profesionalne vatrogasne jedinice trajala 3 sata.   

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica Maglaj imala je intervenciju na gašenju  šumskog požara lokalitet MZ-e Kosova. Požar je ugašen.   

Općina Zavidovići. Općinska profesionalna vatrogasna jedinica  Zavidovići, u mjestu Ribnica, intervenisala je na gašenju požara niskog rastinja u neposrednoj blizini naseljenog mjesta. Uzrok požara je nemarnost starije ososbe, koja je palila smeće u svom dvorištu, te je došlo do nekontrolisanog širenja vatre.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja na manjim površinama u naseljima Vilušići i Kužići. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Banovići. Profesionalna vatrogasna jedinica Banovići imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja ukupne površine oko 3 duluma u naselju Hrvati. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica Gradačac imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja ukupne površine oko 10 duluma u naselju Sibovac. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Lukavac. Profesionalna vatrogasna jedinica Lukavac imala je intervenciju na gašenju elektro instalacija na objektu benzinske pumpe u naselju Puračić. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Srebrenik. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je tri intervencije na gašenju požara i to: u naseju Uroža – Drenik gdje je gorjelo nisko rastinje i živica pored pruge na manjoj površini, zatim naselje Babunovići gdje je gorjela građa srušene stare kuće i nisko rastinje na manjoj površini, te u naselje Brezik – Krušik gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini. Svi požari su lokalizirani i ugašeni.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo imala je osam manjih  intervencija na gašenju požara:  četiri na gašenju zapaljene trave i niskog rastinja, jednu na gašenju zapaljenog automobila, jednu na gašenju napuštene kuće i dvije na gašenju devastiranih objekata.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je dvije intervencije na gašenju požara:

– lokalitet Škulji, Turbe, gdje je  gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar ugašen,

– lokalitet Kalibunar, Travnik, gdje je  gorio stan u stambenoj zgradi. Požar ugašen.

Općina Busovača. Vatrogasna jedinica općine Busovača imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Merdani, gdje je gorjela  divlja deponija smeća. Požar ugašen.

Općina Novi Travnik. Vatrogasna jedinica općine N. Travnik imala je intervenciju na gašenju šumskog požara na lokalitetu Gornje Pećine. Požar je ugašen.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Općina Ilijaš. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane Općinske službe civilne zaštite Ilijaš, da je na lokalitetu Kostrača u naselju Mrakovo pronađena  jedana mina.

O primljenoj  informaciji obaviješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju da je na lokalitetu Nević Polje pronađena jedna ručna bomba.

O primljenoj  informaciji obaviješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

VODOSNABDIJEVANJE

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. Na području općine Olovo, u MZ Dolovi i Kruševo, i dalje su aktivne redukcije u vodosnabdijevanju.

Općina Tešanj. Na vodovodnom sistemu Kraševo, i dalje stoji na snazi Odluka o I stepenu redukcije za vodosnadbjevanje.

Općine Žepče i Zavidovići. Vatrogasne jedinice općina Žepče i Zavidovići i dalje povremeno   vrše  dostavu vode ugroženom stanovništvu pojedinih seoskih naselja.

Srednjobosanski kanton

Otežano snabdijevanje pitkom vodom stanovištvo koje gravitira vodovodnoj mreži u D.Vakuf i Pruscu.

DVD Stari Vitez vrši  odvoz pitke vode u MZ Bukve, naseljeno mjesto Putkovići sa istakanjem u   rezervoar dva puta sedmično,  a po Programu odvoza pitke vode.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanice vršila je dostavu pitke vode u naseljeno mjesto Gornje Paparsko.

OSTALO

Kanton Sarajevo

Općina IlidžaDana, 10.08.2017. godine u 18:06 sati Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite se obratio dežurni u PS Ilidža sa zahtjevo za pomoć u spašavanju jednog radnika kojem je pozlilo na kranu, koji je ostao zatočen u kabini na gradilištu u ul. Blažujski drum bb. O navedenom odmah su obavješteni direktor Kantonalne uprave civilne zaštite i pripadnici Gorske službe spašavanja Kantona Sarajevo, koji su  sa sa svojim dežurnim interventnim timom veoma brzo izašli na teren i u rekordnom roku za 20 minuta (oko 19:30 sati) unesrećenog radnika, uz pomoć transportne korpe, uspješno spustili na tlo s vrha krana i u besvjesnom stanju ga predali ekipi medicinske pomoći koja je bila na licu mjesta.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE