Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 21./22.03.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. VJ grada Bihaća, imala je intervenciju u mjestu Zavalje, u vremenu od 19:09 do 20:38 sati, gdje je gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Bosanska Krupa. VJ Bosanska Krupa, imala je intervenciju u mjestu Veliki Radić, u vremenu od 15:03-21:30 sati, gdje je došlo do požara na pomoćnom objektu. Povrijeđenih lica nije bilo, pričinjena je veća materijalna šteta. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Cazin. VJ Cazin, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

–        od 14:45 do 17:30 sati, u mjestu Nuhići, gdje je gorjela je šuma. Požar je gasilo devet vatrogasaca sa tri vozila, te

–        od 20:32 do 21:35 sati, u mjestu Tahirovići, gdje je gorjelo je nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Sanski Most. VJ Sanski Most, imala je intervenciju u mjestu Krkojevci, u vremenu od 14:30 do 15:30 sati, gdje je gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Ključ. VJ Ključ, imala je intervenciju u mjestu Ramići, u vremenu od 11:45 do 16:00 sati, gdje je gorjela je šuma.  Požar su gasila četiri vatrogasca sa dva vozila.

Općina Velika Kladuša. VJ Velika Kladuša, imala je intervenciju u vremenu od 04:00 do 05:30 sati u mjestu Hrasna, na gašenju požara, gdje je gorjela je šuma. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. PVJ Banovići imala je intervenciju na gašenju požara šume i niskog rastinja u naselju Pribitkovići. Požar je ugašen.

Općina Doboj Istok. U protekla 24 sata, u naselju Klokotnica došlo je do požara na pomoćnom objektu, koji je ugašen od strane mještana i policijskih službenika PS Doboj Istok.

Općina Gradačac. DVD Gradačac imalo je intervenciju na farmi pilića u naselju Orlovo Polje, opština Pelagićevo, Republika Srpska, kao ispomoć vatrogascima Pelagićeva. Požar je ugašen.

Općina Gračanica. PVJ Gračanica je imala intervenciju na gašenju požara na trgovinskoj radnji u naselju Lamele. Požar je ugašen.

Općina Kalesija. PVJ Kalesija imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i sijenu u naselju Horozovina. Požar je ugašen.

Općina Kladanj. DVD Kladanj imala je intervenciju na gašenju požara na niskom rastinju u naselju Hotani. Požar je ugašen.

Općina Lukavac. PVJ Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u naseljima: Poljice, Brijesnica i Šikulje, kao i kod fabrike koksa „GIKIL“. Požari su ugašeni.

Grad Tuzla. PVB Tuzla imala je intervencije na gašenju požara niskog rastinja i to: dvije na lokalitetu Vis, te ostale u naseljima: Požarnica, Ban Brdo, Simin Han, Tušanj i Momanovo. Svi požari su ugašeni.

Općina Živinice. VJ Đurđevik imala je intervenciju na gašenju šumskog požara u naselju Brnjica. Požar je i ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. PVJ grada Mostra, imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • – od 14:00 do 17:55 sati, na Zijemlju, gdje je gorila trava i nisko rastinje,
  • – od 14:40 do 15:45 sati, u Ortiješu, gdje je gorila trava i nisko rastinje,
  • – od 14:45 do 15:55 sati, u Rodoču, gdje je gorila trava i nisko rastinje,
  • – od 17:20 do 18:15 sati, na Gorancima, gdje je gorila trava i nisko rastinje, te
  • – od 18:30 do 20:20 sati, na Svinjarini, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. PVJ Čapljina, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • – od 13:53 do 14:45 sati, u Čeljevu, gdje je gorila trava i nisko rastinje, te

–        od 19:30 do 20:15 sati, u Dretelju, gdje je gorilo nisko rastinje.

Općina Konjic. VJ Konjic, imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • – pomoćnog objekta u mjestu Spiljani. Požar je ugašen, te
  • – požar iznad sela Blučići, koji je prijetio da se proširi na borovu šumu, brzim djelovanjem vatrogasaca spriječeno je širenje požara.

Općina Jablanica. VJ Jablanica imala je  intervenciju u vremenu od 15:00 do 16:20 sati, u mjestu Baćansko Polje, gdje je gorila trava.

Općina Prozor- Rama. VJ Rama, imala je intervencije i to:

  • – od 11:00 do 13:00 sati, u mjestu Paljike, gdje je gorila trava i nisko rastinje, te
  • – od 11:20 do 15:00 sati, u selu Gmići, gdje je gorio pomoćni objekat.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. VJ grada Široki Brijeg, imala je intervenciju u vremenu od 19:30 do 21:00 sati, gdje je gorila je borova šuma u mjestu Krtine. Opožareno je oko 0,5 ha šumske površine.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Travnik. TVJ Travnik imala je dvije intervencije i to:

–        na lokalitetu Sečevo, Turbe, gdje je gorilo nisko rastinje i trava, te

–        na  lokalitetu Goleš, Turbe, gdje je gorila suha trava. Požar su ugašeni.

Općina Busovača. Pripadnici VD Busovača imali su intervencije i to:

– na lokalitet Stubici, gdje je gorilo nisko rastinje,

–  na lokalitetu Kula, gdje je gorilo nisko rastinje i visoka šuma,

– na lokalitetu Ravani/Zujića kosa, gdje je gorilo nisko rastinje i visoka šuma,

– na lokalitetu Podjele, gdje je gorilo nisko rastinje i visoka šuma, te

–  na lokalitetu Granice, gdje je gorilo nisko rastinje i šuma.

Svi navedeni požari su ugašeni.

Općina Jajce. VJ općine Jajce imala je intervenciju na lokalitetu Vrbica, gdje je gorila trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. PVJ grada Zenice, imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u ulici I Zeničke Brigade i mjestu Drivuša, na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave,

–  te u mjestima: Seoci, Drinjani, Roševići i Plahovići, na gašenju manjih šumskih požara. Svi požari su ugašeni.

Općina Visoko. VJ općine Visoko, imala je intervencije na gašenju niskog rastinja i suhe trave u mjestima Mulići i Uvorići. Požari su ugašeni.

Općina Maglaj. VJ općine Maglaj, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja, u mjestu Misurići. Požar je ugašen.

Općina Olovo. Dana 21.03.2017. godine, u poslijepodnevnim satima vatrogasnoj jedinici prijavljeno je više požara trave i niskog rastinja i to:

– u naselju Milankovići, požar trave i niskog rastinja, izmakao je kontroli,  te je u opasnosti bilo naselje. Uzrok požara je namjerna paljevina. Požar su gasili mještani i vatrogasci.

– u naselju Olovske Luke, požar na stambenom objektu. Uzrok nepoznat. Intervencijom vatrogasaca objekat spašen. Požar gasili vatrogasci  i mještani, te

– na putu M-18 prevoj Karaula, gašen požar na autu koje je potpuno izgorjelo. Uzrok požara je samozapaljenje, međutim, požar se proširio i na okolnu šumu. Požar je ugašen.

Općina Tešanj. Profesionalna vatrogasna jedinica intervenisala je sinoć u 19:48 sati u mjestu Miljanovci gdje je gorila šuma i nisko rastinje, opožareno je oko 4 dunuma. Nije prouzrokovana značajna materijalna šteta. U gašenju su učestvovali vatrogasci i mještani.

Kanton Sarajevo

U izviještajnom periodu, PVJ Kantona Sarajevo imala je 24 intervencije i to: jednu na gašenju pomoćnog objekta u Semizovcu, a ostale intervencije na gašenju niskog rastinja i trave.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Na klizištu u naselju Malješ stanje je stabilno. Radovi se izvode na prokopavanju kanala za kanalisanje i odvodnju vode iz klizišta.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u opadanju za 16 cm u toku 24 sata. Pumpa ispumpava vodu iz akumulacije, voda istječe i kroz tunel. Za naselja: Brnjic, Subotinja i Mramor, koja su koristila putnu komunikaciju kroz Donji Kakanj, do daljnjeg se koriste alternativni putni pravci.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Od strane policijske stanice Bosanska Krupa, zaprimljena je službena zabilješka, o pronalasku NUS-a, u mjestu Donja Suvaja, radi se  o mini PROM.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Stolac. Dana 21.03.2017.god. u 11:25 sati, pristigla prijava od strane Općinskog operativnog centra civilne zaštite Stolac, o  postojanju NUS-a, naime radi se o streljivu – 50 kom. O primljenoj informaciji obavješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite zaprimio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

– na lokalitetu Malinovca, općina Ilijaš, prijavljen je pronalazak nepoznatog NUS-a, te

– na području Rakovice, Gladno polje bb, općina Ilidža, prijavljen je pronalazak ručne bombe.

Informacije o pronalasku NUS-a, dostavljene su Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite zaprimio je informaciju o pronalasku NUS-a i to:

–  od strane  OSCZ Gračanica, radi se o ROB-1kom,

–  od strane  OSCZ Sapna, radi se o BRK-M79, te

– od  strane GSCZ Tuzla, radi se o granati 60 mm.

O primljenim informacijama obavješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

„A“ tim za uklanjanje NUS-a obavljao je poslove na prikupljanju i uništavanju NUS-a na području općine Usora, ZE-DO kanton.

Općina Kalesija. „B“ timovi za deminiranje iz Tuzle i Orašja obavljali su poslove deminiranja na zadatku „Duge Njive – Seljublje“, na području općine Kalesija.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. U toku dana 21.03.2017.godine, uposlenici općinske Službe civilne zaštite Maglaj izašli su na teren sa timom FUCZ, te su izvršili uklanjanje ranije obilježene minobacačke granate  60 mm., u mjestu Bradići.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Kantonalni operativni centar civilne zaštite zaprimio je informacije o postojanju NUS-a, u mjestima Potkraj i Pirota, radi se o tromblonu i ručnoj bombi.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE