Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 14./15.05.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je intervenciju na gašenju požara, garaže u naselju Koksara. Požar je ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je jednu tehničku intervenciju, te jednu manju intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave u gradu.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je dvije intervenciju na gašenju požara i to:

  • od 19:15 do 19:35 sati, u Tasovčićima gdje je gorio otpadni materijal i trava pokraj kuća, te
  • od 20:05 do 20:25 sati, u Strugama, gdje je gorila trava uz cestu.

SAOBRAČAJNI UDESI U CESTOVNOM SAOBRAĆAJU

Hercegovačko-neretvanski kanton

Dana 14.05.2017 u 01:50 sati, dogodila se saobraćajna nesreća, u naselju Sutina, u kojoj je  jedno lice smrtno stradalo.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je službenu zabilješku od strane Policijske stanice grada Bihaća, o prijavljenom NUS-u, radi se o ručnoj bombi.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Dana, 12.05.2017. godine, nakon dojave građana o pronalasku NUS-a blizu naselja  Ilovača, (pored lokalnog puta Osanica-Ilovača),  „A“ tim Federalne uprave civilne zaštite, izašao je na lice mjesta gdje su preuzeli jedan projektil VBR-a.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je dvije prijave o postojanju NUS-a: na lokalitetu Karaula – Halilovići i na lokalitetu Goleš, radi se o više komada NUS-a.

O navedenim prijavama obaviješten „A“ tim Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je ŽUTO upozorenje za područja: Bihaća,Tuzle i Višegrada, gdje se očekuje lokalkno grmljavina i kiša od 20 do 30 l/m2.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE